Kryssordbok – Synonym til Passe på i kryssord

Sitat:

– Kanskje vi skulle passe på å klippe oss, sa Goran Boman.
Kilde:Henning Mankell: Morder uten ansikt, 1993, s.135

Viser 47 synonymer til Passe på som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ta

4 bokstaver:

gjet, lune, våke

5 bokstaver:

berge, frede, gjete, hegne, passe, sikre, skåne, verge, verne, vokte

6 bokstaver:

bevare, hjelpe

7 bokstaver:

akte på, bevokte, forvare, gardere, ivareta, lure på, skjerme, strygge, vare på

8 bokstaver:

beskikke, beskytte, forsvare, overvåke, se etter, vigilere, vokte på

9 bokstaver:

konvoiere, våke over

10 bokstaver:

begunstige, hegne (om), protesjere

12 bokstaver:

være årvåken

13 bokstaver:

ha tilsyn med, holde øye med, mannsoppdekke

14 bokstaver:

dra omsorg for

18 bokstaver:

tre i skranken for

19 bokstaver:

holde sin hånd over, våke overbegunstige

20 bokstaver:

ta under sine vinger

27 bokstaver:

gå/stille seg i bresjen for

Legg igjen en kommentar