Kryssordbok – Synonym til Plassene i kryssord

Sitat:

Tallet okkuperer også de to første plassene i rekken av Fibonaccitall.
Kilde:Wikipedia

Viser 331 synonymer til Plassene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

mo

3 bokstaver:

moa, tro

4 bokstaver:

bana, bula, hyra, leia, mott, romt, sena, seta, stua, støa, taja, tuna

5 bokstaver:

amfia, atria, banet, bante, baste, bruka, bulet, bulte, felta, hyret, hyrte, kalla, leide, leiet, merka, moene, nivåa, numra, rangt, rolla, romma, stada, stuet, støtt, tofta, torga, torpa, torva, trona, trått, verva

6 bokstaver:

areala, banene, basene, bulene, embeda, embeta, foruma, gatene, gebeta, hedene, heiene, hjemma, hyrene, klassa, krakka, leiene, merket, oasene, områda, punkta, rollet, romene, senene, setene, spilla, stadia, stuene, stødde, støene, tajene, tronet, trådde, trådte, tråene, tråkka, tunene, turene, valene, zooene

7 bokstaver:

amfiene, arbeida, atriene, bakseta, benkene, borgene, brukene, bygdene, feltene, foraene, forseta, gaddene, galdene, gardene, gradene, gårdene, heimene, kallene, klasset, leirene, losjene, løkkene, markene, merkene, nisjene, nivåene, numrene, parkene, postene, rangene, rollene, rommene, sessene, setrene, sofaene, stadene, stedene, stolene, tivolia, toftene, torgene, torpene, torvene, tronene, tuftene, vangene, vervene

8 bokstaver:

agoraene, arealene, arenaene, armslaga, embedene, embetene, flekkene, forumene, gatetuna, gebetene, greenene, hjemmene, klassene, krakkene, kvartera, nybrotta, områdene, parketta, parterra, plettene, punktene, småbruka, spillene, stadiene, stadiona, standard, stolseta, tilholda, tråkkene, åstedene, ølbulene

9 bokstaver:

alburomma, arbeidene, baksetene, estradene, flybasene, forsetene, førerseta, gårdstuna, hjembyene, manesjene, misjonene, oppgavene, rotundene, tivoliene, tribunene, utpostene, åpningene, ølhallene

10 bokstaver:

albueromma, armslagene, bivuakkene, gardsromma, gatetunene, gulvareala, gårdsromma, klaringene, kvarterene, landsbyene, nybrottene, parkettene, parterrene, rydningene, sauekveene, småbrukene, stadionene, stasjonene, stolsetene, sølvsmiene, tilholdene, tjenestene, utestedene, ølkneipene

11 bokstaver:

alburommene, arnestedene, avdelingene, benkeradene, båtplassene, eiendommene, esplanadene, filmstudioa, flyplassene, flåtebasene, fødestedene, førersetene, gravstedene, gårdstunene, kvalitetene, lenestolene, lufthavnene, mordstedene, møtestedene, posisjonene, slagstedene, spelleromma, spilleromma, stamkafeene, standardene, stillingene, ståplassene, taburettene, teltleirene, tollstedene, uteplassene, valplassene, værestedene

12 bokstaver:

albuerommene, ansettelsene, feriestedene, festplassene, fiskestedene, forekomstene, formeringene, gardsrommene, gravplassene, gulvarealene, gårdsrommene, kampplassene, kirkegårdene, kondisjonene, leirplassene, lekeplassene, lokalitetene, møteplassene, nattklubbene, skadestedene, skolegårdene, skueplassene, sorteringene, soveplassene

13 bokstaver:

allmenningene, anløpsstedene, bestillingene, byggeplassene, dansarvollene, drikkestedene, filmstudioene, fiskebryggene, fiskeplassene, flytebryggene, forlegningene, gardsplassene, gårdsplassene, innhegningene, kommunesentra, kontorstolene, leikeplassene, plasseringene, sitteplassene, spellerommene, spillerommene, standplassene, tumleplassene, turiststedene, yngleplassene

14 bokstaver:

avholdskafeene, beliggenhetene, bowlinghallene, fabrikkanlegga, førsteplassene, handelsstedene, husmannsstuene, inngjerdingene, opplagsstedene, oppstillingene, rundkjøringene, sportsarenaene, stapelplassene, søppelplassene, tredjeplassene, ulykkesstedene, ørelappstolene

15 bokstaver:

arbeidsplassene, avfallsplassene, idrettsarenaene, idrettsplassene, kommunesentrene, livsstillingene, lokaliseringene, markedsplassene, medaljeplassene, oppholdsstedene, opplagsplassene, tilholdsstedene

16 bokstaver:

fabrikkanleggene, gjerningsstedene, hovedflyplassene, husmannsplassene, lagringsplassene, tilfluktsstedene

17 bokstaver:

bekvemmelighetene, handelsstasjonene, pallplasseringene

18 bokstaver:

bevertningsstedene, parkeringsplassene

19 bokstaver:

bevegelsesfrihetene, oppbevaringsstedene

20 bokstaver:

oppbevaringsplassene

23 bokstaver:

biloppstillingsplassene

Legg igjen en kommentar