Kryssordbok – Synonym til Realistisk i kryssord

Sitat:

Griper henne idet hun segner realistisk om, og gir samtidig døren bak meg et spark.
Kilde:Ingvar Ambjørnsen: Dronningen sover, 2000, s.67

Viser 100 synonymer til Realistisk som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

tro

4 bokstaver:

edru, ekte, sann, sant, sunn, sunt, tørr

5 bokstaver:

flink, lojal, mulig, reell, reelt, solid

6 bokstaver:

bevist, dyktig, flinkt, lojalt, riktig, saklig, sikker, stabil

7 bokstaver:

anvendt, faktisk, holdbar, jordnær, konkret, korrekt, levende, livsnær, nøktern, positiv, stabilt, trofast, trufast, usminka

8 bokstaver:

edruelig, effektiv, hengiven, holdbart, naturlig, naturtro, nøkternt, objektiv, plikttro, plikttru, positivt, praktisk, prosaisk, sjelfull, usminket, utvilsom, virkelig

9 bokstaver:

besjelset, beviselig, effektivt, hengivent, kan hende, materiell, materielt, objektivt, oppnåelig, ordentlig, sjelfullt, veritabel, vitnefast

10 bokstaver:

fantasiløs, jordbunnet, pragmatisk, realisabel, ufordervet, uforfalska, uromantisk, verifisert, veritabelt

11 bokstaver:

fantasilaus, fantasiløst, uforfalsket, uforkvaklet, uomstøtelig

12 bokstaver:

illusjonsløs, substansiell, substansielt, usentimental, uttrykksfull

13 bokstaver:

illusjonslaus, lidenskapsløs, naturalistisk, ugjendrivelig, usentimentalt, uttrykksfullt

14 bokstaver:

lidenskapslaus

15 bokstaver:

virkelighetsnær, virkelighetstro

16 bokstaver:

virkelighetsnært

17 bokstaver:

filosofisk begrep

18 bokstaver:

filosofisk uttrykk, som lar seg utføre, vitnefastbeviselig

19 bokstaver:

til å ta og føle på

Legg igjen en kommentar