Kryssordbok – Synonym til Reiv i kryssord

Sitat:

Jeg reiv av meg jakka og forsøkte å stoppe blodet ved å presse den mot såret.
Kilde:Jan Mehlum: En rettferdig dom, 2000, s.258

Viser 203 synonymer til Reiv som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bet, dro, mol

4 bokstaver:

beit, brøt, drog, etsa, fyka, gned, gnei, hala, hogg, hugg, masa, raka, ripa, saug, skar, slet, suga, sved, svei, såra

5 bokstaver:

bleie, brakk, brant, brøyt, etset, flæra, grasa, halet, halte, harka, harva, hogde, hugde, hugga, knakk, kutta, lugga, malte, maset, maste, nappa, nykka, nykte, nøkka, nøkte, pinte, plaga, rafsa, raket, rakte, raspa, raste, ripet, rippa, ripte, rispa, rufsa, ruska, rykka, rykte, røska, sleit, stakk, sugde, suget, såret, tafsa, trakk, velta, verba, verka, ødela

6 bokstaver:

bendte, brekka, brekte, brente, flenga, flerra, flæret, fykene, gnidde, gnålte, grabba, grafsa, graset, halene, harket, harvet, hogget, hugget, klorte, knekka, knekte, knuste, krafsa, krassa, kuttet, kverna, lugget, masene, nappet, nykket, nøkket, pinene, plagde, plaget, rafset, rakene, rasene, raspet, ripene, rippet, rispet, rufset, rusket, rykket, røsket, sindra, skrapa, smerta, snitta, spjæra, støtte, svidde, tafset, tilrev, veltet, verket, verkte, øydela

7 bokstaver:

brekket, dragene, flenget, flengte, flerret, flærene, grabbet, grafset, knekket, krafset, krasset, kuttene, kvernet, nykkene, plagene, rabbene, raserte, rev ned, rispene, sanerte, sindret, skrapet, skrapte, skrubba, smertet, snittet, spjæret, spjærte, strimla, støytte, tafsene, tilreiv, veltene, verbene

8 bokstaver:

brekkene, flengene, flerrene, grafsene, krafsene, redskapa, skjærene, skrapene, skrubbet, smertene, snittene, spjærene, stikkene, strimlet

9 bokstaver:

demolerte, finknuste, høyrivene, rispa opp, skrubbene, sønderrev

10 bokstaver:

demonterte, flenga opp, forbinding, redskapene, sønderreiv

11 bokstaver:

flenget opp, flengte opp, sleperivene

12 bokstaver:

hageredskapa, pulveriserte, silosvansene, skrubbet opp, spedbarnsvøp

13 bokstaver:

primstavmerka

14 bokstaver:

hageredskapene

15 bokstaver:

primstavmerkene

Legg igjen en kommentar