Kryssordbok – Synonym til Rettesnoren i kryssord

Sitat:

I brever til sine klerikere ble denne rettesnoren konsekvent og fast etablert.
Kilde:Wikipedia

Viser 81 synonymer til Rettesnoren som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

5 bokstaver:

loven, målet

6 bokstaver:

normen

7 bokstaver:

bibelen, kanonen, påbudet, regelen

8 bokstaver:

dekretet, handboka, håndboka, kokeboka, maksimen, modellen, mønstret, ordninga, setninga, standard, vedtekta, åtgjerda

9 bokstaver:

direktive, eksemplet, forslaget, handboken, håndboken, kokeboken, ledesnora, mønsteret, ordningen, sentensen, setningen, vedtekten, åtgjerden

10 bokstaver:

anordninga, anvisninga, direktivet, eksempelet, forskrifta, instruksen, korrektive, ledesnoren, ledetråden, ordinansen, pekepinnen, prinsippet, rettesnora, standarden

11 bokstaver:

anordningen, anvisningen, forordninga, forskriften, korrektivet, ledemotivet, ledestjerna, leveregelen, målestokken, presedensen, reglementet, veiledninga

12 bokstaver:

bestemmelsen, forordningen, grunnregelen, hovedregelen, laugsregelen, ledestjernen, prejudikatet, veiledningen

13 bokstaver:

ariadnetråden, grunnsetninga, instruksjonen, ordensregelen, retningslinja

14 bokstaver:

gjennomsnittet, grunnsetningen, retningslinjen

15 bokstaver:

bruksanvisninga, grunnprinsippet, lovbestemmelsen

16 bokstaver:

bruksanvisningen

18 bokstaver:

utstillingsvinduet

19 bokstaver:

tommelfingerregelen

22 bokstaver:

karaktergjennomsnittet

Legg igjen en kommentar