Kryssordbok – Synonym til Røpe i kryssord

Sitat:

Men jeg liker det, liker å se strømmen av arbeidere gå forbi, gråkledde og gustne, uten å røpe hva som finnes bak gråheten.
Kilde:Tove Nilsen: Amazonas Pornografen, 2000, s.102

Viser 86 synonymer til Røpe som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

si

4 bokstaver:

angi, tyde, vise

5 bokstaver:

betro, dolke, lekke, medgi, melde, oppgi, svike, tyste, vitne

6 bokstaver:

avduke, belære, blotte, gi seg, navngi, omtale, plapre, si fra, sladre, stikke, tilstå, utrope

7 bokstaver:

anmelde, avdekke, avgjøre, avsløre, forråde, markere, opplyse, saksøke, skrifte, sprekke, tyde på

8 bokstaver:

avertere, forklare, forkynne, fortelle, gi etter, henge ut, indikere, oppklare, røpe seg, slå feil, tyste på, utbrette, utlevere, vitne om, åpenbare

9 bokstaver:

annonsere, deklarere, demaskere, klarlegge, mislykkes, sladre på

10 bokstaver:

blottlegge, klarleggje, proklamere, rapportere, tyste (på), utbasunere

11 bokstaver:

blottstille, buse ut med, fortelle om, gjennomskue, gjøre kjent, manifestere, tale ut med, tilkjennegi

12 bokstaver:

rykke ut med, utlevereangi

13 bokstaver:

forsnakke seg, gi til kjenne, knekke sammen, kompromittere, snakke ut med

14 bokstaver:

offentliggjøre, snakke høyt om

15 bokstaver:

la noe komme ut, legge for dagen, lette på sløret

17 bokstaver:

røpe under tortur

19 bokstaver:

sladre under tortur

21 bokstaver:

røpe seg under tortur

Legg igjen en kommentar