Kryssordbok – Synonym til Rullet i kryssord

Sitat:

Hvile brakka med gult lys inni – konduktørene som rullet seg røyk og fyrte opp.
Kilde:Espen Haadvardsholm: Det innerste rommet, 1996, s.20

Viser 207 synonymer til Rullet som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

slo, vek

4 bokstaver:

duva, duvd, falt, gikk, gått, målt, rann, rant, rast, rava, rent, veik, vikt, vred, vrei

5 bokstaver:

bølga, dreia, dreid, duvde, duvet, folda, gynga, huska, kjørt, lista, målte, raste, rausa, raust, ravet, rente, rokka, rolla, rumla, skjøv, skyvd, skøyv, slått, snodd, snudd, spola, spolt, svang, tulla, tumla, vakla, valsa, veken, veket, velta, vendt, vikte, vippa, vogga, vridd, vugga

6 bokstaver:

bretta, buldra, bølget, dreide, dreiet, foldet, gynget, husket, kjevla, kjørte, krenga, krengt, listet, pressa, rasene, rauset, rauste, ravene, rokket, rollet, rotert, rumlet, skrudd, slynga, slyngt, slåene, snella, snodde, snoene, snudde, snuene, snurra, spolet, spolte, stampa, styrta, svinga, svingt, trilla, trinsa, tromla, trulta, tullet, tumlet, vaklet, valset, veltet, vendte, vippet, virvla, vogget, vridde, vriene, vugget

7 bokstaver:

brettet, buldret, bølgene, fallene, fartene, gyngene, huskene, kjevlet, krenget, krengte, kveilet, listene, presset, rennene, rokkene, rollene, roterte, rullene, sjangla, skjørta, skjøven, skjøvet, skrudde, skruene, slingra, slo ned, slo opp, slynget, slyngte, snellet, snurret, spolene, stampet, styrtet, svingen, svinget, svingte, svungen, svunget, trillet, trinset, tromlet, trultet, tullene, valsene, veltene, vendene, vippene, virvlet, voggene, vuggene

8 bokstaver:

kjevlene, krengene, kveilene, pressene, redskapa, registra, sjanglet, skjørtet, slingret, slyngene, snellene, stampene, trillene, trinsene, tromlene, trultene

9 bokstaver:

indeksene, kompendia, manntalla, manøvrert, maskinene, slått ned, slått opp, tabellene

10 bokstaver:

inventaria, manøvrerte, matriklene, redskapene, registrene, sylinderne, sylindrene

11 bokstaver:

kompendiene, manntallene, skjørta opp

12 bokstaver:

huska på seg, inventariene, skjørtet opp

13 bokstaver:

fortegnelsene, innretningene, registrantene

14 bokstaver:

bibliografiene

15 bokstaver:

inventarlistene

16 bokstaver:

spesifikasjonene

21 bokstaver:

innholdsfortegnelsene

Legg igjen en kommentar