Kryssordbok – Synonym til Sette ut av kraft/funksjon i kryssord

Sitat: undefined

Viser 25 synonymer til Sette ut av kraft/funksjon som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

6 bokstaver:

avlyse, fjerne, inndra, slette, stanse, stryke

7 bokstaver:

avbryte, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse

8 bokstaver:

avskaffe, gjøre om, utelukke

9 bokstaver:

annullere, eliminere, likvidere

10 bokstaver:

suspendere

11 bokstaver:

mortifisere, underkjenne

12 bokstaver:

hjøre ugjort, tilbakekalle

14 bokstaver:

gjøre slutt på

17 bokstaver:

utelukkeannullere

24 bokstaver:

erklære død og maktesløs

Legg igjen en kommentar