Kryssordbok – Synonym til Sindig i kryssord

Sitat:

Jeg vet ikke så nøye hva tøv betyr i denne forbindelse, men det fantes ikke noe lett sindig i denne kjærlighetshistorien.
Kilde:Joseph Conrad: Lord Jim, 1932, s.243

Viser 88 synonymer til Sindig som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

lun, stø

4 bokstaver:

klar, klok, kysk, logn, lugn, satt, sunn, sunt, treg

5 bokstaver:

klokt, kyskt, roleg, rolig, sedat, sober, tregt, treig

6 bokstaver:

avmålt, fattet, saklig, stoisk, stødig, traust, varsom, verdig

7 bokstaver:

diskret, langsam, langsom, moderat, nøktern, tenksom, varsomt

8 bokstaver:

adstadig, atstadig, avslappa, beherska, besindig, edruelig, langsomt, nøkternt, objektiv, rasjonal, taktfull, tenksomt, tungrodd, uforsagt

9 bokstaver:

avslappet, behagelig, behersket, betenksom, fornuftig, forsiktig, harmonisk, objektivt, omtenksom, rasjonalt, taktfullt, uoverilet

10 bokstaver:

avholdende, betenksomt, finfølende, flegmatisk, forstandig, likevektig, måteholden, omtenksomt, oppmerksom, sendrektig

11 bokstaver:

gravitetisk, hensynsfull, måteholdent, oppmerksomt, seindrektig, veloverveid

12 bokstaver:

ettertenksom, gjennomtenkt, hensynsfullt, veloverveiet

13 bokstaver:

ettertenksomt, ikke vaklende, lidenskapsløs, uforstyrrelig

14 bokstaver:

fornuftsmessig, lidenskapslaus, lidenskapsløst

15 bokstaver:

fornuftsmessigt

Legg igjen en kommentar