Kryssordbok – Synonym til Skjule i kryssord

Sitat:

Mikkel forsøkte å skjule at han .
Kilde:Anne Grete Hollup: Engel, 2000, s.229

Viser 80 synonymer til Skjule som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ta

3 bokstaver:

kle

4 bokstaver:

løne, myte, måle, verb

5 bokstaver:

dekke, dølge, holde, hylle, liste, løyne, romme, svøpe, tulle, verne, vikle, vokte

6 bokstaver:

blende, fortie, gjemme, gjømme, sladde, smugle, stikke, sveipe, unndra, verbum

7 bokstaver:

begrave, forvare, maskere, omfatte, overøse

8 bokstaver:

anbringe, deponere, innhylle, kryptere, neddynge, neddysse, tildekke, tilhylle, tilsløre, underslå

9 bokstaver:

dekke til, dysse ned, grave ned, henge for, hylle inn, inneholde, kamuflere, mørklegge, okkultere, oppbevare, overdynge, røyklegge, tåkelegge

10 bokstaver:

abstrudere, bite i seg, dekke over, innbefatte, putte vekk, skjule seg, skrinlegge

11 bokstaver:

dissimulere, gjemme bort, gjemme vekk, gjømme bort, gjømme vekk, stikke unna, stikke vekk, undertrykke

12 bokstaver:

tilbakeholde

13 bokstaver:

gjøre usynlig, hemmeligholde, holde tilbake

14 bokstaver:

holde hemmelig

15 bokstaver:

tilslørebegrave

17 bokstaver:

feie under teppet

19 bokstaver:

stikke under stolen

33 bokstaver:

skyve/stikke under en stol/stolen

Legg igjen en kommentar