Kryssordbok – Synonym til Snever i kryssord

Sitat:

Gabriel kunne bla opp i avisen og i nær sagt enhver spalte finne groteske eksempler på fantasiløshet og snever tankegang.
Kilde:Jan Kjærstad: Forføreren, 1993, s.90

Viser 125 synonymer til Snever som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

adj, eng, kun, ltd

4 bokstaver:

kort, lita, smal, snau

5 bokstaver:

dempa, enøyd, hemma, kanta, knapp, liten, lokal, mager, trang, udelt, udrøy

6 bokstaver:

belagt, bunden, bundet, defekt, dempet, dårlig, efemer, eneste, engere, hemmet, hindra, kantet, karrig, knepen, lutter, smålig, uvarig

7 bokstaver:

bornert, endelig, ensidig, enspora, fiksert, hindret, limited, minsket, moderat, monoman, nedsatt, partisk, sparsom, uvanlig

8 bokstaver:

adjektiv, allerede, avgrensa, avkortet, begrensa, bestemte, blokkert, ensporet, fastlagt, fastsatt, flankert, innramma, innsnørt, kortsynt, limitert, momentan, redusert, skjelden, temporær

9 bokstaver:

avgrenset, avstumpet, begrenset, dogmatisk, doktrinær, esoterisk, fastslått, forkortet, forminska, forplikta, innrammet, innsirkla, innsnevra, kortvarig, limiterte, momentant, terminert, trangsynt, ukomplett

10 bokstaver:

forminsket, forpliktet, innestengt, innsirklet, innskrenka, innsnevret, kortsiktig, lokalisert, mangelfull, smalsporet, sneversynt, unilateral

11 bokstaver:

fordomsfull, holdt igjen, innesluttet, innskrenket, midlertidig, provisorisk, sammenklemt, sammenpakka, ufullkommen, utelukkende

12 bokstaver:

forgjengelig, forutinntatt, sammenpakket, sammenpressa, sammentrengt, tidsbegrensa, ufullstendig

13 bokstaver:

tidsbegrenset

14 bokstaver:

forholdsmessig, utilstrekkelig

15 bokstaver:

adgangsregulert, kan person være

17 bokstaver:

utelukkende alene

18 bokstaver:

utilfredsstillende

26 bokstaver:

ikke annet/andre/flere enn

Legg igjen en kommentar