Kryssordbok – Synonym til Snudde i kryssord

Sitat:

I sene kveldstimer ryddet de skog og snudde den skrinne jorda med spade.
Kilde:Olga Th. Heitmann: Steingjerder, 2000, s.134

Viser 217 synonymer til Snudde som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

slu, vek

4 bokstaver:

bøya, fult, lurt, smøg, svev, søre, veik, vred, vrei

5 bokstaver:

bauta, bikka, bølga, bøyde, bøyet, dreia, endra, glatt, keiet, kådde, rulla, smart, smyga, smøyg, spant, svang, sveiv, sviva, tippa, tørna, vandt, vekne, velta, vikte

6 bokstaver:

bautet, bikket, bladde, bølget, bøyede, bøyene, bøyete, dreide, dreiet, endret, falskt, fiffig, krenga, krepsa, kroket, listig, lumskt, lurene, nordre, polisk, rullet, skifta, sleipt, slynga, smøgne, smøyde, snedig, snodde, snoene, snurra, spinna, spunne, svinga, svivde, svivet, tippet, treskt, tvinna, tvunne, tørnet, veksla, veltet, vendte, vestre, vikene, virvla, vridde, vriene, vrikka, vrista, vundne

7 bokstaver:

bautede, bautete, bikkede, bikkene, bikkete, bølgede, bølgene, bølgete, bølgjet, dreiede, dreiene, dreiete, drevent, endrede, endrete, innfult, krenget, krengte, krepset, roterne, roterte, rullede, rullene, rullete, skiftet, skingre, skrudde, skruene, slynget, slyngte, smygene, snurret, spunnne, svinget, svingne, svingte, svivede, svivene, svivete, svungne, tippede, tippene, tippete, troløst, tvinnet, tørnede, tørnete, vekslet, veltede, veltene, veltete, vendene, vindene, virvlet, vrengte, vrikket, vristet

8 bokstaver:

dro hjem, falskene, forandra, kjelkete, krengede, krengene, krengete, krepsede, krepsete, kuvendte, omvendte, skiftede, skiftene, skiftete, slyngede, slyngene, slyngete, snurrede, snurrene, snurrete, spinnene, svingede, svingene, svingete, trolaust, tvinnede, tvinnene, tvinnete, varierte, vekslede, vekslete, virvlede, virvlete, vrei seg, vrikkede, vrikkene, vrikkete, vristede, vristene, vristete, åleglatt

9 bokstaver:

bråsnudde, dreide om, drog hjem, forandret, forvandla, reversert, utkrøpent, vendte om

10 bokstaver:

beregnende, endevendte, fluktuerte, forandrede, forandrete, forslagent, forvandlet, inverterte, manøvrerte, ombestemte, oscillerte, rettet opp, returnerte, reverserte, snodde seg, upålitelig, vendingene

11 bokstaver:

durkdrevent, forvandlede, forvandlete, sveiv rundt, tverrsnudde, tverrvendte

12 bokstaver:

gikk tilbake, skiftet kurs

Legg igjen en kommentar