Kryssordbok – Synonym til Spalting i kryssord

Sitat:

Spalting av stivelse skjer i fordøyelsessystemet.
Kilde:Wikipedia

Viser 47 synonymer til Spalting som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

ende

5 bokstaver:

kløft, skill, slutt

6 bokstaver:

deling, fisjon, opphør, skille, spalte

7 bokstaver:

analyse

8 bokstaver:

divisjon, sondring, utdeling

9 bokstaver:

avvikling, fordeling, inndeling, spaltning, splitting, spredning, sprenging

10 bokstaver:

avgrensing, avslutning, forsåpning, løsrivelse, opphevelse, oppløsning, oppløysing, separasjon, splittelse, sprengning, utskilling

11 bokstaver:

elektrolyse, oppstykking

12 bokstaver:

atomspalting, distribusjon, fermentering, kjernefisjon, oppsplitting

13 bokstaver:

dekomposisjon, fraksjonering

14 bokstaver:

elementanalyse, utporsjonering

15 bokstaver:

differensiering

16 bokstaver:

desentralisering

18 bokstaver:

atomkjernespalting

20 bokstaver:

utskillingavgrensing

23 bokstaver:

spalting av fettstoffer

Legg igjen en kommentar