Kryssordbok – Synonym til Statsråder i kryssord

Sitat:

I 2004 ble det åpnet for at statsråder etter fire års tjenestetid ble tildelt St.
Kilde:Wikipedia

Viser 112 synonymer til Statsråder som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

råd

4 bokstaver:

berg

5 bokstaver:

møter, møtes, råder, yrker, yrkes

6 bokstaver:

sander, sjefer, titler

7 bokstaver:

divaner

8 bokstaver:

ministre, personer

9 bokstaver:

ministere, ministrer, parlament

10 bokstaver:

ministerer, politikere, regentskap, skoglunder

11 bokstaver:

parlamenter, politikerer, regjeringer

12 bokstaver:

regentskaper

13 bokstaver:

helseministre, kirkeministre, krigsministre, miljøministre, ministermøter, statsministre

14 bokstaver:

energiministre, finansministre, helseministere, helseministrer, justisministre, kirkeministere, kirkeministrer, krigsministere, krigsministrer, miljøministere, miljøministrer, statsministere, statsministrer

15 bokstaver:

administratorer, arbeidsministre, energiministere, energiministrer, finansministere, finansministrer, fiskeriministre, handelsministre, helseministerer, justisministere, justisministrer, kirkeministerer, komitemedlemmer, krigsministerer, miljøministerer, næringsministre, regjeringsmøter, statsministerer

16 bokstaver:

arbeidsministere, arbeidsministrer, bistandsministre, energiministerer, finansministerer, fiskeriministere, fiskeriministrer, forsvarsministre, handelsministere, handelsministrer, justisministerer, kommunalministre, næringsministere, næringsministrer, utenriksministre

17 bokstaver:

arbeidsministerer, bistandsministere, bistandsministrer, fiskeriministerer, forsvarsministere, forsvarsministrer, handelsministerer, innenriksministre, kommunalministere, kommunalministrer, landbruksministre, miljøvernministre, næringsministerer, utenriksministere, utenriksministrer

18 bokstaver:

bistandsministerer, departementssjefer, forsvarsministerer, innenriksministere, innenriksministrer, kommunalministerer, landbruksministere, landbruksministrer, miljøvernministere, miljøvernministrer, myndighetspersoner, utenriksministerer

19 bokstaver:

innenriksministerer, landbruksministerer, miljøvernministerer, regjeringsmedlemmer, samferdselsministre

20 bokstaver:

samferdselsministere, samferdselsministrer

21 bokstaver:

regjeringskonferanser, samferdselsministerer

Legg igjen en kommentar