Kryssordbok – Synonym til Tedde i kryssord

Sitat:

Mor tedde seg ikke-vegetarisk og som den normaleste av mødre.
Kilde:Tove Nilsen: Amazonas Pornografen, 2000, s.112

Viser 134 synonymer til Tedde som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

akta, arta, føra, mata, peka, syna, visa, vist

5 bokstaver:

aktet, artet, blada, fylka, førte, matet, pekte, synte, verba, viste, væska

6 bokstaver:

aktede, aktete, artede, artete, avkoka, fylket, fylkte, førene, katene, matede, matete, pekene, planta, skikka, synene, utkoka, visene, væsket

7 bokstaver:

anviste, bladene, buskene, fortona, framsto, fremsto, fylkede, fylkene, fylkete, geberda, markene, merkene, måltida, plantet, påpekte, påviste, skikket, tellura, verbene, væskede, væskene, væskete

8 bokstaver:

avkokene, drikkene, fluiduma, fortonet, fortonte, framstod, fremstod, geberdet, gestalta, oppførte, pekte ut, plantede, plantene, plantete, rettleda, selskapa, skikkede, skikkene, skikkete, tenderne, tenderte, utkokene

9 bokstaver:

fluidaene, foreviste, fortonede, fortonete, geberdede, geberdene, geberdete, gestaltet, måltidene, nypeteene, opptrådte, presterte, rettledet, tellurene, tesortene, urteteene

10 bokstaver:

fluidumene, forestilte, framståtte, framtrådte, fremståtte, fremtrådte, fruktteene, gestaltede, gestaltete, metalloida, rettledede, rettledete, selskapene

11 bokstaver:

flyselskapa, grunnstoffa, halvmetalla, salvieteene

12 bokstaver:

dagligvarene, importvarene, metalloidene, stimulansene

13 bokstaver:

flyselskapene, forkortelsene, forkortingene, grunnstoffene, halvmetallene, handelsvarene, nytelsesmidla

14 bokstaver:

kolonialvarene, sammenkomstene

15 bokstaver:

forfriskningene, landbruksvarene, nytelsesmidlene

17 bokstaver:

landbruksprodukta, luftfartsselskapa

19 bokstaver:

landbruksproduktene, luftfartsselskapene

Legg igjen en kommentar