Kryssordbok – Synonym til Tegne i kryssord

Sitat:

Hun vendte seg mot arbeidsbordet, tok blyanten, bet seg i venstre hånds tommeltott, plystret, begynte å tegne på blokken.
Kilde:Agnar Mykle: Sangen om den røde rubin, 1956, s.421

Viser 84 synonymer til Tegne som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

spå

4 bokstaver:

bety, male, rite, tyde, åres

5 bokstaver:

forme, hogge, hugge, klore, rable, rikle, risse, riste, se ut, trace, tusje

6 bokstaver:

avmale, bebude, drodle, gjengi, krikle, kritte, platte, prente, skjære, skrive, stiple, streke, varsle

7 bokstaver:

avbilde, avrisse, gravere, kalkere, krokere, montere, påtegne, signere, skildre, tyde på

8 bokstaver:

abonnere, beskrive, bestille, forevige, karikere, minne om, parafere, rentegne, skissere, tale for, tatovere, vitne om

9 bokstaver:

adumbrere, airbrushe, avskildre, planlegge, profilere, projisere, reintegne, risse opp, se ut som, se ut til, virke som

10 bokstaver:

deskribere, framstille, fremstille, illuminere, illustrere, konstruere, lage bilde, streke opp, undertegne

11 bokstaver:

føye sammen, kjennetegne, portrettere, underskrive

12 bokstaver:

kalligrafere, lage streker, sette sammen, være tegn på

14 bokstaver:

anskueliggjøre, gi uttrykk for

16 bokstaver:

være tegn påbety

17 bokstaver:

bruke rødblyanten

Legg igjen en kommentar