Kryssordbok – Synonym til Tjenestemann i kryssord

Sitat:

Men det de vil få se i vitneboksen er en tjenestemann fra det engelske tollvesenets narkotikaseksjon.
Kilde:Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen, 1985, s.26

Viser 38 synonymer til Tjenestemann som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

6 bokstaver:

kemner, konsul, tittel

7 bokstaver:

arkivar, attache, betjent, coroner, employe, lovmann, marshal, offiser

8 bokstaver:

diplomat, guardein, namsmann, sekretær, stilling

9 bokstaver:

betjenter, inspektør, konsulent, politiija, subaltern, syslemann

10 bokstaver:

embedsmann, fullmektig, funksjonær, politimann, riksmegler, sysselmann

11 bokstaver:

kommunalråd, landpostbud, yrkestittel, yrkesutøver

12 bokstaver:

funksjonærer, innsatsleder, tjenestemenn, tjenesteyter

16 bokstaver:

dommerfullmektig

17 bokstaver:

politioverbetjent

Legg igjen en kommentar