Kryssordbok – Synonym til Tøysete i kryssord

Sitat:

På fjerde linje i hvert vers veksler Sunde og Nilsen på å synge tøysete strofer.
Kilde:Wikipedia

Viser 124 synonymer til Tøysete som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

apa

4 bokstaver:

apte, rota, sosa, tøva, vasa, veva, våsa

5 bokstaver:

apede, apete, babla, balla, dikta, dilla, fabla, fjasa, kødda, ladda, prima, rørte, skøya, somla, soste, spasa, surra, svima, tomsa, tulla, tøvde, varma, vaset, vaste, vevde, vimsa, våste

6 bokstaver:

drømte, fjaste, fjolla, flakka, fleipa, flåste, gjønte, kludra, primte, rotede, rotete, rørete, sludra, sosede, sosete, spaste, spøkte, sverma, svimte, tøvede, tøvete, vasede, vasete, vevede, vevete, vrøvla, våsede, våsete

7 bokstaver:

bablede, bablete, ballede, ballete, diktede, diktete, dillede, dillete, fablede, fablete, fjasede, fjasete, fleipte, køddede, køddete, laddede, laddete, primede, primete, skjemta, skøyede, skøyete, somlede, somlete, spasede, spasete, surrede, surrete, svimede, svimete, tomsede, tomsete, tullede, tullete, varmede, varmete, vimsede, vimsete

8 bokstaver:

fjollede, fjollete, flakkede, flakkete, fleipede, fleipete, kludrede, kludrete, sludrede, sludrete, svermede, svermete, useriøse, vrøvlede, vrøvlete

9 bokstaver:

fabulerte, forkludra, skjemtede, skjemtete

10 bokstaver:

fantaserte

11 bokstaver:

forkludrede, forkludrete

12 bokstaver:

improviserte

Legg igjen en kommentar