Kryssordbok – Synonym til Troende i kryssord

Sitat:

Ingen religionsstifter har noensinne hatt en ivrigere og mere troende apostel.
Kilde:Franz Kafka: Prosessen, 1933, s.I

Viser 101 synonymer til Troende som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

adj

4 bokstaver:

from, jøde, munk, pave, sikh, vakt

5 bokstaver:

bahai, deist, hindu, jøder, katar, klerk, nonne, prest

6 bokstaver:

frelst, helgen, hellig, kveker, mormon, muslim, pastor, person, sikher

7 bokstaver:

bahaier, baptist, følende, gudelig, islamsk, jødinne, katolsk, kristen, kristne, kvekere, menende, omvendt

8 bokstaver:

adjektiv, anseende, antaende, buddhist, finnende, gudsbarn, hinduist, islamske, jødinner, katolikk, katolske, klerikal, kristent, muslimer, muslimsk, mystiker, nyfrelst, pilegrim, religiøs, slukende, som tror, tenkende, tippende, ventende

9 bokstaver:

adventist, baptister, gjettende, godtaende, kristelig, pietister, pinsevenn, religiøse, religiøst, tilhenger, troverdig

10 bokstaver:

anglikaner, buddhister, formodende, gudfryktig, katolikker, kristelige, lutheraner, overbevist, protestant, troverdige

11 bokstaver:

anglikanere, buddhistisk, dominikaner, forventende, gudfryktige, gudhengiven, gudsfryktig, mistenkende, pinsevenner

12 bokstaver:

aksepterende, buddhistiske, kirkegjenger, protestanter

13 bokstaver:

forutsettende, protestantisk

14 bokstaver:

protestantiske

15 bokstaver:

kan person være, religionsutøver

18 bokstaver:

religionstilhenger

20 bokstaver:

tilhengerdominikaner

Legg igjen en kommentar