Kryssordbok – Synonym til Tyde i kryssord

Sitat:

Han hadde prøvd å tenke på andre symptomer som kunne tyde på at han var syk.
Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.18

Viser 56 synonymer til Tyde som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

se, ta

4 bokstaver:

bety, føle, høre, lese, løse, røpe

5 bokstaver:

fatte, kjøpe, løyse, merke, oppta, tegne, tolke

6 bokstaver:

avkode, dekode, forstå, gjette, utdype, utrede

7 bokstaver:

besvare, bli var, omsette, oppdage, skjelne, skjønne, utdjupe, utlegge

8 bokstaver:

eksegere, forenkle, forklare, fornemme, fortolke, greie ut, oppfange, oppfatte

9 bokstaver:

analysere, få øye på, oversette, redegjøre

10 bokstaver:

kommentere, skaffe seg, utlevering

11 bokstaver:

dechiffrere, erverve seg, finne ut av, greie ut om

12 bokstaver:

bruke øynene, interpretere, tydeliggjøre

13 bokstaver:

redegjøre for

14 bokstaver:

få inntrykk av, gi inntrykk av

16 bokstaver:

forklare nærmere, gjøre forståelig

Legg igjen en kommentar