Kryssordbok – Synonym til Tydelig i kryssord

Sitat:

Det var tydelig at Jorunn ikke var begeistret for alt hemmelighetskremmeriet.
Kilde:Jostein Gaarder: Sofies Verden, 1991, s.189

Viser 152 synonymer til Tydelig som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

adj

4 bokstaver:

gitt, grei, høyt, klar, åpen

5 bokstaver:

enkel, grann, grant, greit, klart, skarp

6 bokstaver:

eksakt, enkelt, fyndig, konsis, lesbar, logisk, normal, ordbar, presis, skarpt, skole-, suting, synlig, talene, tydbar, typisk, uttale, uttalt

7 bokstaver:

allmenn, avklart, bestemt, diskret, entydig, evident, greilig, konkret, konsist, kontant, kraftig, leselig, lydelig, markant, markert, merkbar, normalt, nyaktig, opplagt, presist, slående, talende, vånding, åpenbar, åpenlys

8 bokstaver:

adjektiv, avklaret, desidert, distinkt, eklatant, fattbart, flagrant, kjennbar, klassisk, lettlest, manifest, merkbart, nøyaktig, pregnant, punktlig, påvisbar, selvgitt, selvsagt, sjelfull, sjølsagt, skjellig, soleklar, utpreget, utvilsom, åpenbart, åpenlyst

9 bokstaver:

anskuelig, audsynlig, framhevet, fremhevet, kjennbart, kjennelig, påtagelig, påtakelig, påviselig, sjelfullt, sjølvsagt, soleklart, stringent, utilslørt, utvetydig, utvilsomt

10 bokstaver:

aksentuert, avslørende, eksplisitt, ekspressiv, forståelig, innlysende, kategorisk, klokkeklar, opplysende, ostentativ, prononsert, på streken, påfallende, øyensynlig

11 bokstaver:

appellering, avstikkende, ekspressivt, forklarende, godt synlig, i klartekst, manifestert, oversiktlig, på minuttet, selvskreven, signifikant, sjølskreven, skarpskåren, skarpskåret, uttrykkelig

12 bokstaver:

framtredende, fremtredende, granngivelig, håndgripelig, med rene ord, megetsigende, protestering, selvfølgelig, sjølfølgelig, skarpskårent, uomtvistelig, uttrykksfull

13 bokstaver:

allmenngyldig, iøynefallende, umiskjennelig, uttrykksfullt

14 bokstaver:

fargesprakende, karakteristisk, representativt, sjølvfølgjeleg, umiskjennelige

15 bokstaver:

oppsiktvekkende

16 bokstaver:

oppsiktsvekkende

17 bokstaver:

åpenbareksplisitt

19 bokstaver:

til å ta og føle på

26 bokstaver:

som står skrevet utenpå en

Legg igjen en kommentar