Kryssordbok – Synonym til Utdanning i kryssord

Sitat:

Etter Kvalitetsreformen innen norsk høyere utdanning ble graden cand.
Kilde:Wikipedia

Ordfakta:

Utdanning er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp utdanning i ordboka.

Viser 64 synonymer til Utdanning som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

kurs, lære, time

5 bokstaver:

drill, skole

6 bokstaver:

kultur, lesing, læring, øvelse

7 bokstaver:

danning, dressur, leksjon, lesning, pugging, seminar, studier, studium, terping, trening

8 bokstaver:

dannelse, eksersis, forsking

9 bokstaver:

forskning, opplæring, skolegang, skolering, studering

10 bokstaver:

granskning, opplysning, utdannelse

11 bokstaver:

forelesning, instruksjon, læreprosess, orientering, polyteknikk, undersøking

12 bokstaver:

rekruttskole, sivilisasjon, undersøkelse, undervisning

13 bokstaver:

øvelsedressur

14 bokstaver:

etterutdanning, læringsprosess, spesialstudium, språkopplæring

15 bokstaver:

allmenndannelse, grunnutdannelse, perfeksjonering, videreutdanning, voksenopplæring

16 bokstaver:

agronomutdanning, foregår på skole, forskerutdanning, spesialutdanning, universitetsnivå, voksenpedagogikk

17 bokstaver:

agronomutdannelse, spesialutdannelse, undervisningstime, utdanningsprogram

18 bokstaver:

doktorgradsstudium

19 bokstaver:

spesialundervisning

20 bokstaver:

studiespesialisering

22 bokstaver:

klasseromsundervisning

Legg igjen en kommentar