Kryssordbok – Synonym til Utvalg i kryssord

Sitat:

Den hadde ikke bare bedre plass, men også større utvalg.
Kilde:Maeve Binchy: Ildfluesommer, 1987, s.10

Viser 217 synonymer til Utvalg som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

au, tk

3 bokstaver:

råd, val

4 bokstaver:

jury, meny, møte, nemd, ting

5 bokstaver:

eklog, forum, nemnd, nevnd, panel, plukk, treff

6 bokstaver:

bukett, gruppe, juryer, komite, konsil, kupler, menyer, resyme, sampel, sample, seanse, sesjon, stevne, synode, åstyre

7 bokstaver:

bestand, bystyre, ekserpt, ekspert, elevråd, konvent, nemnder, paneler, sameråd, samling, spekter, utplukk

8 bokstaver:

antologi, boligråd, buketter, eldreråd, eleksjon, fagpanel, helseråd, komitéer, kongress, konklave, lærerråd, sampling, skoleråd, storting

9 bokstaver:

analekter, ankenemnd, antipasto, bydelsråd, ekserpter, eksperter, elvestyre, fasaderåd, jordstyre, klasseråd, kollegier, kollegium, kommisjon, konklaver, kulturråd, legenemnd, politbyrå, prisnemnd, prisnevnd, repertoar, samlinger, screening, seleksjon, sortering, sortiment, spisekart, synsnemnd, synsnevnd, valgnemnd, valutaråd, vedutvalg, versprøve, viltnemnd, viltnevnd

10 bokstaver:

abortnemnd, abortnevnd, antologier, bolignemnd, bolignevnd, brannstyre, dekemvirer, delegasjon, deputasjon, domsutvalg, festkomite, fjellstyre, forsamling, havnestyre, klimapanel, kolleksjon, konferanse, krestomati, rendezvous, russestyre, skauutvalg, skogutvalg, stevnemøte, stikkprøve, vareutvalg

11 bokstaver:

assortiment, fargeutvalg, fattigstyre, foreldreråd, kirkekomité, kommisjonen, kommisjoner, lunsjtilbud, onlinepanel, russestyrer, sammenkomst, screeninger, seleksjoner, sortimenter, tête-à-tête, varespekter

12 bokstaver:

bydelsutvalg, delegasjoner, deputasjoner, edruskapsråd, ekspertpanel, festkomiteer, finanskomité, finansutvalg, grendeutvalg, hotelltilbud, husleienemnd, husleienevnd, justiskomité, kjerkekomité, kolleksjoner, konventikkel, menighetsråd, skjønnsnemnd, skjønnsnevnd, skytterstyre, tiltaksnemnd, tiltaksnevnd

13 bokstaver:

arbeidsutvalg, assortimenter, bispedømmeråd, ekspertutvalg, kontaktutvalg, likningsnemnd, militærkomité, mordkommisjon, nobelkomiteen, sentralkomite, studentutvalg, tiltakskomite, varesortiment

14 bokstaver:

edruskapsnemnd, edruskapsnevnd, festbestyrelse, industrikomité, representasjon, tobakkskaderåd

15 bokstaver:

eksekutivkomité, fullmaktskomite, landbrukskomité, stortingskomité, tobakksskaderåd, transportutvalg, treffforsamling

16 bokstaver:

eksamenkommisjon, likestillingsråd, personvernnemnda, representantskap, samarbeidsutvalg, skjønnskommisjon, skolemiljøutvalg, tiltakskommisjon, timannskommisjon, vernepliktsstyre

17 bokstaver:

bedømmelseskomite, eksamenskommisjon, eksekutivkomitéer, fullmaktskomiteer, kontrollkommisjon, overligningsnemnd, overligningsnevnd, overlikningsnemnd, overlikningsnevnd, sommerfuglsamling

18 bokstaver:

administrasjonsråd, arrangementskomite, eksamensdeputasjon, likelønnskommisjon, representantskaper

19 bokstaver:

granskingskommisjon, kontrollkommisjoner, likestillingsutvalg

20 bokstaver:

administrasjonsorgan, administrativt organ, granskningskommisjon

21 bokstaver:

administrasjonskomite

22 bokstaver:

granskningskommisjoner, undersøkelseskommisjon

23 bokstaver:

provianteringskommisjon, trafikksikkerhetsutvalg

29 bokstaver:

fylkestrafikksikkerhetsutvalg

Legg igjen en kommentar