Kryssordbok – Synonym til Utvikling i kryssord

Sitat:

FN har også arbeidsområder innen internasjonal rett, økonomisk utvikling, utvikling og menneskerettigheter.
Kilde:Wikipedia

Viser 91 synonymer til Utvikling som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

avl, løp, urt, vei

4 bokstaver:

gang, tråd

5 bokstaver:

gjerd, trend, vekst, øking, øving

6 bokstaver:

design, forløp, genese, gjenge, læring, metode, opptur, plante, økning, øvelse

7 bokstaver:

analyse, bedring, danning, dressur, modning, oppgang, prosess, tendens, trening

8 bokstaver:

dannelse, forgroen, framgang, fremgang, handling, innøving, oppsving, oppøving, reaksjon, rød tråd, saksgang, tilvekst

9 bokstaver:

edukasjon, evolusjon, framvekst, fremvekst, innlæring, innøvning, opplæring, skolering, utvidelse

10 bokstaver:

behandling, blomstring, dressering, ekspansjon, forbedring, framskritt, handlinger, ontogenese, progresjon, utfoldelse

11 bokstaver:

formgivning, instruksjon, oppdragelse, realisering, sjakkbegrep

12 bokstaver:

artsdannelse, framstilling, fremstilling, grunnlegging, sjakkuttrykk, utarbeidelse

13 bokstaver:

antropogenese, framgangsmåte, fremgangsmåte, handlingsgang, høgkonjunktur, høykonjunktur, individuasjon, individuering, prisbevegelse, prisutvikling

14 bokstaver:

utviklingsgang

15 bokstaver:

grensesprenging, handlingsforløp, modningsprosess, videreutvikling

16 bokstaver:

produktutvikling

17 bokstaver:

formgivningdesign

19 bokstaver:

tilstandsforandring

21 bokstaver:

applikasjonsutvikling

Legg igjen en kommentar