Kryssordbok – Synonym til Varsku i kryssord

Sitat:

Vallset, Varsku her!!!, med flere.
Kilde:Wikipedia

Viser 99 synonymer til Varsku som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

si

3 bokstaver:

akt, man, var

4 bokstaver:

akte, angi, hint, mane, meld, minn, omen, pass, rope, tegn, vare, verb, vink

5 bokstaver:

advar, anfør, anrop, bebud, melde, minne, oppgi, passe, utrop

6 bokstaver:

advare, anføre, bebude, bemerk, erklær, forbud, forman, maning, meddel, opplys, påminn, si fra, signal, spådom, symbol, varsel, varsko, varsle, vekker, verbum, åtvare

7 bokstaver:

bemerke, beskjed, erklære, forkynn, formane, jærtegn, meddele, memento, minn om, opplyse, profeti, påminne, si ifra, varsler, vekkere

8 bokstaver:

advarsel, alarmere, forkynne, maninger, minne om, minnelse, reminder, signaler, åtvaring

9 bokstaver:

advarsler, alvorsord, beskjeder, formaning, forvarsel, kunngjøre, minnelser, påminning, signalere, underrett, utropsord, varselrop

10 bokstaver:

påminnelse, signaliser, telegrafer, underrette, varselsrop

11 bokstaver:

formaninger, påminnelser, signalisere, telegrafere

12 bokstaver:

interjeksjon, skremmeskudd, vinkadvarsel

13 bokstaver:

tsunamivarsel

18 bokstaver:

gjør oppmerksom på, skriften på veggen

19 bokstaver:

gjøre oppmerksom på

Legg igjen en kommentar