Kryssordbok – Synonym til Virksomhet i kryssord

Sitat:

«De kjenner nok ikke alle sider av domstolens virksomhet enna,» sa maleren, han satt med hendene langt fra hverandre og smådunket i gulvet med tåspissene.
Kilde:Franz Kafka: Prosessen, 1933, s.145

Viser 395 synonymer til Virksomhet som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

al, id

3 bokstaver:

akt, avl, fag, gem, lek, mas

4 bokstaver:

bane, bank, bruk, byrå, dont, fart, feal, flid, futt, game, gang, gauk, gren, iver, jakt, jobb, kall, kjør, knog, kram, leik, olje, røre, salg, sjau, slit, smie, styr, teko, tjon, trad, tral, tred, trim, verk, vern, verv, yrke, åger

5 bokstaver:

bingo, bolag, drift, feavl, feber, firma, fiske, gamet, grein, gruve, hogst, hugst, kraft, kunst, lobby, måral, mølle, organ, sjapp, spell, spill, sport, stell, strev, sving, tanke, trade, tralt, verft, vigør, virke

6 bokstaver:

affære, agency, aksjon, anlegg, arbeid, bakeri, bestyr, butikk, bøteri, censur, dyreal, elverk, embede, embete, emploi, energi, erverv, fangst, forlag, fusjon, handel, heleri, idrett, kuhold, kultur, køling, linavl, luteri, løping, marina, meieri, metier, misjon, mosjon, måravl, næring, område, potens, racket, rassel, rederi, rørsle, sjøliv, syssel, teater, tiltak, uvesen, viltal, vinavl, våronn, ysteri

7 bokstaver:

agentur, agronor, anstalt, antrekk, arbeide, badeliv, bedrift, blekeri, bransje, charter, diakoni, dyreavl, døvesak, erhverv, fabrikk, fargeri, ferdsel, fiskeri, foretak, gateliv, gaukeri, gauking, gerilja, griseal, hesteal, hoffliv, hushold, hønseri, høvleri, jogging, kafeliv, kaninal, kirurgi, kjøring, kobleri, kompani, konsern, langeri, lesning, leveveg, levevei, lotteri, oppgave, pelsavl, potteri, praksis, reklame, renseri, romfart, rufferi, rørelse, sagbruk, sanglek, selskap, sending, service, sjøfart, småbruk, svineal, teknikk, tenning, tomgang, trafikk, trening, turisme, utbrott, utbrudd, vaskeri, veiding, velferd, velmakt, viltavl, økonomi

8 bokstaver:

ballyhoo, barnelek, berederi, bergverk, bokvesen, brenneri, bryggeri, business, bymisjon, dagdrift, demagogi, diktning, dyrevern, erfaring, ernæring, funksjon, gartneri, geskjeft, gjerning, gjøremål, griseavl, gullverk, hagebruk, handling, handverk, havbeite, hesteavl, husdyral, husstell, håndverk, industri, jernverk, jordbruk, kalkunal, kalkverk, kampanje, kaninavl, kirkeliv, kjemmeri, kjetteri, klekkeri, klubbliv, koksverk, kombinat, kystfart, køståing, lagspell, lagspill, landbruk, leiebyrå, levebrød, lobbying, luftfart, løpebane, maleverk, matstell, målstrev, natteliv, nordisme, oppdrett, pirateri, plastikk, politikk, postfart, praktikk, pukkverk, pulsslag, reiseliv, rørighet, samdrift, sangleik, sansning, shipping, silkeavl, skigåing, skisport, skogbruk, skriveri, slakteri, smugling, snekring, spinneri, statsliv, stilling, storbruk, stålverk, svineavl, tankfart, tenkning, tjeneste, torvbruk, valgkamp, vegstell, veistell, verksted, yrkesliv, ysteverk

9 bokstaver:

agitasjon, aktivitet, alfonseri, anmelderi, attføring, banedrift, bankvesen, barneleik, bevegelse, bilutleie, borgerdåd, bygerilja, dagarbeid, diplomati, døgndrift, effisiens, epigoneri, ettervern, fjøsdrift, forskning, forsyning, frihandel, frimureri, gullfeber, hagestell, hotelleri, hotellfag, husarbeid, husdyravl, initiativ, institutt, jektebruk, jektefart, kalkmølle, kalkunavl, kaperfart, kjerkeliv, knuseverk, kondisjon, kulldrift, kulturliv, kunstflid, kvernbruk, kystfiske, køkjøring, legekunst, lilleborg, livskraft, lobbyisme, lærhandel, maskineri, milebrann, mjøsfiske, notbøteri, oljefeber, omsetning, operasjon, pensjonat, postvesen, profesjon, rabulisme, reeksport, regjereri, sektvesen, seterbruk, skiløping, skipsfart, skogdrift, skogstell, skolegang, småarbeid, spedisjon, spionasje, stordrift, stølsbruk, sykepleie, sølvgruve, teaterliv, torevtikk, torvdrift, transport, travelhet, trålfiske, turisteri, turistikk, turistliv, turseilas, utearbeid, valgvesen, veideverk, viltpleie, viltstell, virkefelt, virkelyst, økumenikk, østhandel

Legg igjen en kommentar