Kryssordbok – Synonym til Vises i kryssord

Sitat:

Når han smiler som han gjør for fotografen, vises bare tennene i undermunnen.
Kilde:Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen, 1985, s.193

Viser 223 synonymer til Vises som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

gis, has, rim, tes

4 bokstaver:

dikt, gies, kvad, oder, sier, sies, slås, stev, teer, verb, vers

5 bokstaver:

airer, angis, artes, betys, loses, låter, måles, pekes, rimer, runer, runes, røpes, slåer, slåes, synes, toner, tones, utgis, væres, ytrer, ytres

6 bokstaver:

angies, danser, dumaer, genrer, guider, guides, holdes, inntas, joiker, lieder, melder, meldes, omkved, regler, rekker, rekkes, sanger, spisse, suller, syntes, utgies, vender, vendes, verber, vitner, vitnes

7 bokstaver:

anskues, antydes, anvises, avdukes, avleses, bevises, blottes, flekker, flekkes, frambys, framtre, frembys, fremtre, gjengis, iakttas, inntaes, marsjer, melodis, opptres, overgis, poseres, påpekes, påvises, skiltes, skinner, skinnes, skrives, slagere, slagers, slåtter, spelles, spilles, spisser, strofer, stubber, synskes, traller, trykkes, utføres, utvises, varsles

8 bokstaver:

avdekkes, avmerkes, avsløres, ballader, belestes, betegnes, bevitnes, diktverk, fastslås, fortones, framtres, gjengies, henvises, imiteres, kulokker, lanseres, late til, lyrikker, markeres, melodier, nidviser, oppføres, overgies, sjantier, slagerer, tenderes, tre fram, utfoldes

9 bokstaver:

avspeiles, bånsuller, er synlig, fastslåes, forekomme, forevises, forklares, forlegges, fortelles, framføres, fremføres, gateviser, gestaltes, illuderes, indikeres, kupletter, oppklares, overlates, paraderes, plasseres, refereres, rettledes, revyviser, ritornell, se ut til, studertes, utbrettes, utstilles, uttrykkes, åpenbares

10 bokstaver:

bli synlig, danseviser, demaskeres, detaljeres, diktverker, eksponeres, evergreens, flamencoer, framlegges, fremlegges, fremsyntes, julesanger, klarsyntes, overrekkes, parodieres, projiseres, publiseres, visesanger, visjonæres

11 bokstaver:

barnesanger, barnesuller, blottlegges, drikkeviser, etterlignes, etterliknes, evergreener, folkesanger, forestilles, fornuftiges, forsynliges, framstilles, fremstilles, illustreres, konstateres, legitimeres, presenteres, profetiskes, registreres, ritorneller, vaudeviller, visestubber, voggesanger, vuggesanger

12 bokstaver:

blottstilles, demonstreres, dokumenteres, forstandiges, forstavelser, gjennomskues, komposisjons, manifesteres, protestviser, synliggjøres, tilkjennegis, tollklareres

13 bokstaver:

komposisjoner, musikkstykker, tilkjennegies

14 bokstaver:

skillingsviser

15 bokstaver:

anskueliggjøres, eksemplifiseres, offentliggjøres

Legg igjen en kommentar