Kryssordbok – Synonym til Avgifter i kryssord

Sitat:

De betaler avgifter til dette hovedkontoret, som bistår med forskjellige forslag om hvordan festene skal arrangeres.
Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.309

Ordfakta:

Avgifter er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp avgifter i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Gebyr, skatter, vederlag

Viser 215 synonymer til Avgifter som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

kost, pant, toll

5 bokstaver:

bedes, beløp, bøter, deler, gebyr, hyrer, hyres, leier, leies, omser, onera, salær, spann

6 bokstaver:

bidrag, entrés, gasjer, koster, lønner, momser, panter, penser, priser, renter, tiende, toller

7 bokstaver:

aksiser, andeler, bonuser, entréer, gebyrer, honorar, portoer, premier, redsler, salærer, skatter, takster, tiender, tillegg, ytelser

8 bokstaver:

dagleier, fôringer, hesteløp, husleier, intrader, lisenser, sportler, tilskott, tilskudd, utferder, utgifter, vederlag, vissører

9 bokstaver:

apanasjer, bompenger, bropenger, brupenger, dagpenger, honorarer, iltakster, innganger, innsatser, kostnader, kurtasjer, leidanger, lottleier, lønninger, medgifter, prebender, rettspant, royalties, royaltyer, tributter, utredsler

10 bokstaver:

betalinger, fastpriser, grunnleier, kostpenger, lagerleier, prispenger, purregebyr, rettsgebyr, sundpenger, tollsatser, vrakpanter

11 bokstaver:

arveskatter, avlønninger, bilavgifter, brevportoer, grindpenger, kaiavgifter, kontingente, koppskatter, landskylder, landslotter, merkepenger, ringepriser, romaskatter, saltskatter, skiftegebyr, skolepenger, svarportoer, særavgifter, teletakster, toppskatter, tv-lisenser, utredninger, vegavgifter, veiavgifter, verditoller, vernetoller

12 bokstaver:

arveavgifter, bekostninger, borgerretter, ferieskatter, fiskaltoller, flaskepanter, grunnskatter, hundeskatter, importtoller, kaskopremier, kildeskatter, kontingenter, omkostninger, pakkeportoer, peterspenger, prestasjoner, purregebyrer, rettsgebyrer, returportoer, springpenger, statsskatter, straffegebyr, vannavgifter, veiprisinger, verneskatter

13 bokstaver:

bruttoskatter, cover charger, ekstraskatter, fylkesskatter, godtgjørelser, godtgjøringer, grunnavgifter, hundeavgifter, konsumpsjoner, langtidsleier, luksusskatter, miljøavgifter, radiolisenser, skiftegebyrer, skipsavgifter, statsavgifter, strafferenter, straffetoller, transittoller, trygdepremier

14 bokstaver:

bensinavgifter, bryggeavgifter, gireringsgebyr, importavgifter, inngangspenger, kommuneskatter, kontribusjoner, kuvertavgifter, lisensavgifter, stempelskatter, straffegebyrer, straffeportoer, studieavgifter

15 bokstaver:

alkoholavgifter, eiendomsskatter, engangsavgifter, inntektsskatter, medlemsavgifter, parkeringsgebyr, samtaleavgifter, stempelavgifter, telefonavgifter, transitt-toller, utførselstoller

16 bokstaver:

assuransepremier, bompengeavgifter, dokumentavgifter, gireringsgebyrer, innførselstoller, merverdiavgifter, semesteravgifter, tilleggsavgifter, tinglysingsgebyr

17 bokstaver:

drivstoffavgifter, ekspedisjonsgebyr, fjernsynslisenser, garderobeavgifter, parkeringsgebyrer, startkontingenter

18 bokstaver:

avbestillingsgebyr, emballasjeavgifter, forsikringspremier, omsetningsavgifter, parkeringsavgifter, tinglysingsgebyrer

19 bokstaver:

ekspedisjonsgebyrer, medlemskontingenter

20 bokstaver:

arbeidsgiveravgifter, avbestillingsgebyrer

21 bokstaver:

bilforsikringspremier, elektrisitetsavgifter, kringkastingsavgifter, kringkastingslisenser, registreringsavgifter

23 bokstaver:

omregistreringsavgifter

24 bokstaver:

fagforeningskontingenter

Legg igjen en kommentar