Kryssordbok – Synonym til Avvikende i kryssord

Sitat:

Gruppens arter lever som bentiske bunndyr og kjennes fra Gammaridea-arter på avvikende morfologi i halepartiet.
Kilde:Wikipedia

Viser 82 synonymer til Avvikende som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

rar, sær

4 bokstaver:

camp, egen, odde, rare, rart, sære, sært, uens, ulik, ymse, øgen

5 bokstaver:

ulike, ulikt

6 bokstaver:

abnorm, anomal, broket, urette

7 bokstaver:

abnorme, abnormt, anomale, anormal, antonym, asosial, atypisk, blandet, deviant, motsatt, pervers, unormal, variert

8 bokstaver:

aberrant, abnormal, atypiske, unormale, unormalt

9 bokstaver:

different, divergent, heterogen, irregulær, kjettersk, kryssende, sekterisk, skiftende, uensartet, unaturlig, uortodoks, vekslende

10 bokstaver:

alternativ, annerledes, devierende, diskrepant, eksentrisk, heterodoks, irregulære, sekteriske, ulikeartet, unaturlige, uortodokse, uregelrett, varierende

11 bokstaver:

avstikkende, forskjellig, mot normalt, uberegnelig

12 bokstaver:

differerende, divergerende, motstridende, naturstridig, uregelmessig, vikarierende

13 bokstaver:

heteroklitisk, kan form være

14 bokstaver:

usammenlignbar

15 bokstaver:

inkommensurabel, kan formen være, som ild og vann, som natt og dag

16 bokstaver:

forskjelligartet

17 bokstaver:

vesensforskjellig

27 bokstaver:

vesensforskjelligalternativ

Legg igjen en kommentar