Kryssordbok – Synonym til Fall i kryssord

Sitat:

I den lange, urolige tiden som fulgte etter Romerrikets fall ble det for det meste skapt relieffer og figurer som inngikk i arkitekturen.
Kilde:Cappelens leksikon. 8, Sava-Tanzania, 1985

Viser 264 synonymer til Fall som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

3 bokstaver:

båe, dal, død, ebb, gry, rap, ras, sig, tap, tau

4 bokstaver:

avta, bane, deis, dett, dump, ende, foss, heng, hopp, jump, malm, mink, navn, raus, ruin, rull, seis, skog, slag, sted, stup, støt, synd, synk, tryn, velt

5 bokstaver:

bakke, batos, bølge, dradd, dratt, dropp, dryss, døder, ender, kasus, krakk, krøll, plump, retur, skade, skred, snubl, spell, spill, stryk, styrt, støyt, svikt, trill, uhell

6 bokstaver:

baisse, bakker, begynn, bølger, bølgje, ebb ut, fiasko, forlis, fosser, gi seg, hasard, havari, i land, kadens, minker, nedtur, omkomm, ruiner, skader, takras, ulykke

7 bokstaver:

avbrekk, avbrott, avbrudd, bølgjer, børsras, dabb av, fall på, fallitt, forderv, forfall, helling, helning, i norge, jordras, kadense, kaskade, krøller, leirras, minking, nedfall, nedgang, niagara, opprinn, prisras, prolaps, retning, returer, segn om, støyter, synking, trefall, ulykker

8 bokstaver:

bortgang, brottsjø, dødsfall, egennavn, en james, endeligt, endelikt, endelykt, erobring, fall fra, fiaskoer, gå under, havarier, inntreff, jordfall, kaskader, katarakt, kursfall, leireras, leirfall, minsking, motbakke, mulighet, nederlag, plaggdel, poststed, prisfall, senkning, sett inn, skråning, stigning, tilfelle, vannfall, vassfall, verditap

9 bokstaver:

brattheng, dekadanse, elvestryk, etternavn, fallitter, fossefall, fossestup, hellinger, helninger, i hedmark, i oppland, komponist, lat livet, leirskred, minkinger, motbakker, nedganger, overgiing, politiker, prolapsus, reduksjon, ruinering, situasjon, stedsnavn, styrtning, svalestup, syndefall, synkinger, tilfeller, undergang, utgliding, vanlagnad

10 bokstaver:

alternativ, bli mindre, grensested, hoppbegrep, katarakter, mist livet, muligheter, norsk sted, oppløsning, oppløysing, overgiving, sig sammen, skråninger, slektsnavn, stigninger, utforbakke, utglidning, vanskjebne

11 bokstaver:

dumpingsalg, familienavn, festemiddel, fordervelse, hopputtrykk, overgivelse, reduksjoner, ruineringer, sammenbrott, sammenbrudd, situasjoner, sjansespell, sjansespill, sted i land, styrtninger, tilbakegang, turisthytte, underganger, utforbakker, vandr heden, vanskjebner, ødeleggelse, øydelegging

12 bokstaver:

alternativer, degenerasjon, eventualitet, gå over ende, kapitulasjon, oppløsninger, overgivelser, spark ben på, sted i norge, verdiminking, verdinedgang, ødeleggelser, øydeleggelse

13 bokstaver:

i søndre land, loddrett vann, slå bena unna, spark ben for, sted i norden, tilbakeganger

14 bokstaver:

degenerasjoner, eventualiteter, geologiuttrykk, høydeforskjell, kapitulasjoner, sted i hedmark, sted i oppland, temperaturfall, verdiminskning, vipp av pinnen

16 bokstaver:

poststed i norge, skotsk politiker

17 bokstaver:

britisk politiker, temperaturnedgang

18 bokstaver:

poststed i oppland, privat turisthytte, sted i søndre land

20 bokstaver:

kjent sted i oppland, østerriksk komponist

23 bokstaver:

komponist fra østerrike, nedlagt jernbanestasjon

26 bokstaver:

sted i søndre land kommune

Legg igjen en kommentar