Kryssordbok – Synonym til Ferdsel i kryssord

Sitat:

Skipsfart er ferdsel på vann i skip eller båt.
Kilde:Wikipedia

Viser 55 synonymer til Ferdsel som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

far, liv

4 bokstaver:

fart, gang, renn, rush, tank

5 bokstaver:

gange, gåing, rakst, rekst, tråkk

6 bokstaver:

gjenge, utfart, utferd

7 bokstaver:

farting, flyging, flyving, gateliv, innfart, innrykk, kjøring, kjørsel, pungdyr, rekster, renning, rykkinn, rørelse, sjøfart, sykling, trafikk, turisme, utreise, valfart

8 bokstaver:

kystfart, passasje, reiseliv, tankfart

9 bokstaver:

aktivitet, bevegelse, transport, utkjørsel

10 bokstaver:

biltrafikk, veitrafikk

11 bokstaver:

busstrafikk, gangtrafikk, gatetrafikk, godstrafikk, lufttrafikk

12 bokstaver:

jernbanefart, lokaltrafikk, påsketrafikk, skipsferdsel, utenriksfart

13 bokstaver:

persontrafikk

Legg igjen en kommentar