Kryssordbok – Synonym til Forsterke i kryssord

Sitat:

Jeg visste og vet at man kan forsterke og ut dype menneskers glede ved å gi dem ro, behagelighet, renslighet, skjønnhet.
Kilde:Karsten Alæs: Gaia, 1977, s.35

Viser 78 synonymer til Forsterke som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

stø, øke

4 bokstaver:

rele, verb

5 bokstaver:

herde, hevde, høyne, samle, væpne

6 bokstaver:

armere, betone, forøke, hjelpe, pansre, sprite, styrke, støtte, svikle, utheve, verbum

7 bokstaver:

avbygge, avstive, befeste, forhøye, formere, markere, skjerpe, utbygge

8 bokstaver:

bepansre, bestyrke, forflere, forherde, forsvare, fortette, framheve, fremheve, legge på, minimere, pointere, rearmere, stive av

9 bokstaver:

maksimere, oppmuntre, opptrappe, poengtere, potensere, presisere, sementere, stadfeste, stimulere, stive opp, stålsette

10 bokstaver:

aksentuere, innskjerpe, kondensere, kvikke opp, væpneherde

11 bokstaver:

intensivere, konsentrere, konsolidere, sammenfatte, stabilisere, stramme inn, understreke, understryke, understøtte

12 bokstaver:

dekomprimere, gjenopprette, sammentrenge, sentralisere

13 bokstaver:

effektivisere, gi næring til, gjøre fastere, gjøre holdbar, trenge sammen

14 bokstaver:

gjøre sterkere

15 bokstaver:

spare kostnader

17 bokstaver:

stive/stramme opp

Legg igjen en kommentar