Kryssordbok – Synonym til Glosen i kryssord

Sitat: undefined

Viser 37 synonymer til Glosen som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

eden

5 bokstaver:

målet, mælen, mæler, mælet, ordet

7 bokstaver:

fyordet, idiomet, jaordet, slangen, språket, ytringa

8 bokstaver:

lånordet, motordet, målføret, rotordet, ytringen

9 bokstaver:

dialekten, morsmålet, uttrykket

10 bokstaver:

kraftsalva, sjargongen, uttalelsen

11 bokstaver:

bemerkninga, dagligtalen, enkeltordet, kraftsalven, sosiolekten

12 bokstaver:

avløserordet, bemerkningen, dialektordet, fremmedordet, kreolspråket, skjellsordet

16 bokstaver:

enstavelsesordet

20 bokstaver:

kommunikasjonsmidlet

22 bokstaver:

kommunikasjonsmiddelet

Legg igjen en kommentar