Kryssordbok – Synonym til Institusjon i kryssord

Sitat:

Derfor er jeg motstander av ekteskapet som institusjon.
Kilde:Karsten Alæs: Gaia, 1977, s.61

Viser 187 synonymer til Institusjon som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

bi, eu, rf, un

3 bokstaver:

hus, tre

4 bokstaver:

asyl, bank, byrå, børs, etat, heim, hjem, verk

5 bokstaver:

bolig, firma, minne, opera, organ, skole, stell, vesen

6 bokstaver:

botsen, kurbad, mottak, museum, orakel, teater

7 bokstaver:

akademi, anstalt, bedrift, daghjem, domstol, fengsel, foretak, hospice, klinikk, kloster, kompani, konsern, kvestur, lekotek, selskap, sykehus

8 bokstaver:

ekteskap, folkebad, hospital, internat, lasarett, losvesen, långiver, mediatek, riksbank, sjukehus, sykehjem, værested

9 bokstaver:

atomorgan, barnehage, barnehjem, dagsenter, eksternat, eldrehjem, enkekasse, gamleheim, gamlehjem, institutt, kollektiv, kostskole, leirskole, lånekasse, pikeskole, pleiehjem, postvesen, realskole, sjukeheim, statsmakt, stiftelse, sykekasse, vannvesen, vassvesen

10 bokstaver:

aldersheim, aldershjem, asylmottak, barneskole, eldrebolig, forretning, handelshus, konsortium, kuranstalt, kurssenter, legesenter, lærerskole, nyhetsbyrå, ordensmakt, skogoppsyn, skyteskole, statskirke, stortinget, tollkammer, uteseksjon

11 bokstaver:

arbeidsleir, botsfengsel, eldresbolig, eldresenter, foretagende, foretakende, helsesenter, intendantur, krisesenter, poliklinikk, riksteatret, sekretariat, universitet

12 bokstaver:

aksjeselskap, alders hvile, alderssenter, ballettskole, bankierfirma, helsestasjon, kretsfengsel, landsfengsel, nansenskolen, nasjonalbank, organisasjon, politikammer, riksteateret, ungdomsklubb

13 bokstaver:

etablissement, fiskerimuseum, fritidssenter, jomfrukloster, kreftregister, omsorgssenter, oppdragsgiver, privatklinikk, regionsykehus, seremonivesen, sinnssykeasyl, verdensbanken

14 bokstaver:

arbeidsanstalt, edruskapsnemnd, overformynderi, straffeanstalt, velferdssenter

15 bokstaver:

behandlingshjem, forretningsbank, frøkenstiftelse, interessentskap, kunstnernes hus, låneinstitusjon, radiogavefondet, redningsanstalt, sikringsanstalt, sykehjemanstalt

16 bokstaver:

aktivitetssenter, distriktsfengsel, eldreinstitusjon, kompetansesenter, kunstinstitusjon, kystkultursenter

17 bokstaver:

aldersinstitusjon, avrusningsstasjon, avvenningsklinikk, barnevernsklinikk, distriktshøgskole, distriktshøyskole, finansinstitusjon, forvaringsanstalt, kulturinstitusjon, underretningsbyrå, undervisningsbygg

18 bokstaver:

fortsettelsesskole, kredittinstitusjon, rogalandsforskning

19 bokstaver:

forskningsinstitutt, handelshøyskolen bi, kontrollinstitusjon

20 bokstaver:

finansieringsselskap, undervisningsbygning

21 bokstaver:

barnevernsinstitusjon, forskningsinstitusjon

23 bokstaver:

anbringelsesinstitusjon

24 bokstaver:

familierådgivningskontor

25 bokstaver:

menneskerettighetsdomstol, rasjonaliseringsinstitutt

27 bokstaver:

institusjon som gir kreditt

32 bokstaver:

institusjon som låner ut kapital

Legg igjen en kommentar