Kryssordbok – Synonym til Lave i kryssord

Sitat:

Man kan høre de lave hikstene.
Kilde:Benjamin Lebert: Crazy, 1999, s.-

Viser 208 synonymer til Lave som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

dyp, små, snø

4 bokstaver:

djup, dype, kort, lege, lita, lite, låga, låge, myke, usle, vage

5 bokstaver:

basen, baser, bløte, bugne, dimme, djupe, dypet, enkle, feige, flate, grove, korte, labre, liten, lågen, låger, læger, milde, mjuke, mosen, moser, moses, mørke, plump, ringa, ringe, slett, smale, smått, snaue, spake, spede, svake, ufine

6 bokstaver:

barske, bistre, blaute, dimmen, dimmer, djupet, drysse, falske, gemene, grunne, infame, knappe, kortet, lumpne, menige, planta, plumpe, ringen, ringer, ringes, simple, sjofle, slette, snauen, snauer, spaken, spaker, stilla, stille, stutte, udanna, uklare

7 bokstaver:

dempede, dempete, dårlige, falsken, falsker, grunnen, grunner, knappen, knapper, nedrige, planten, planter, plantes, plumpet, slettet, smålige, spinkle, stillen, stiller, stilles, stillet, strutte, veksten, vekster, vulgære

8 bokstaver:

adjektiv, bramfrie, lavmælte, lydsvake, lågmælte, minimale, moderate, smakløse, småfalne, stillere, stillest, udannede, udannete, uutvikla, uviktige, ynkelige

9 bokstaver:

beskjedne, bittelita, bittelite, diminutiv, folkelige, forkrøpla, grovkorna, henge ned, hviskende, ikke høye, primitive, reinlaven, reinlaver, reinlavet, reinmosen, reinmoser, sekundære, skorpelav, smaklause, småvoksne, småvokste, superlave, tarvelige, uanselige, vekkgjøre

10 bokstaver:

adjektiver, adjektivet, avstumpede, avstumpete, barbariske, beherskede, beherskete, beregnende, bitteliten, bittesmått, diminutive, islandslav, kortvokste, langt nede, måteholdne, nær bakken, organismen, organismer, plebeiiske, reinbeiter, reinbeitet, sordinerte, subalterne, symbionten, symbionter, underlegne, uutviklede, uutviklete, ynkverdige

11 bokstaver:

diminutiven, diminutiver, diminutivet, foraktelige, forkrøplede, forkrøplete, grovkornede, grovkornete, kvitkrullen, kvitkruller, lavtstående, lågtstående, mindreårige, skorpelaven, skorpelaver, skorpelavet, stuttvokste, ubetydelige, uvesentlige

12 bokstaver:

islandslaven, islandslaver, islandslavet, lavtliggende, lågtliggende, stillegående, stillferdige, underordnede, underordnete, undersetsige, usiviliserte

13 bokstaver:

mikroskopiske, nederdrektige

15 bokstaver:

bagatellmessige

Legg igjen en kommentar