Kryssordbok – Synonym til Marken i kryssord

Sitat:

Bones svelget marken hun ga ham, og mens Alice klamret seg til ryggen hans, fløy han opp i luften og flyktet bort fra øya.
Kilde:Paul Auster: Timbuktu, 1999, s.146

Viser 246 synonymer til Marken som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

mo

3 bokstaver:

moe, rya, ter, tåa, åma, åta

4 bokstaver:

agna, bøen, bøet, dyre, ekra, enga, enge, heia, m-en, moen, moet, myra, orta, ryen, svea, teen, tåen, åmen, åten, åtet

5 bokstaver:

agnen, agnet, beita, dyret, ekren, engen, flata, flate, flott, heien, jorda, larva, myren, målet, ormen, orten, rasta, riker, riket, sveen, tajet, tomta, vekta, vigga

6 bokstaver:

akeren, bakken, bakker, beiten, beiter, beitet, enheta, felten, feltet, flaten, flater, flotta, flotte, grunne, jorden, jorder, jordet, krypen, krypet, kveisa, kysten, landet, larven, lender, lendet, makken, merker, merket, mynten, navnet, rasten, røftet, skauen, skogen, staten, tegnet, teigen, tomten, tradet, treder, vangen, vekten, viggen, vigger, vollen, åkeren

7 bokstaver:

arealet, enheten, figuren, flotten, flottet, grunnen, kratret, kveisen, marknad, området, plassen, skiltet, stykker, stykket, utmarka, ørkenen

8 bokstaver:

alpinist, barmarka, bumerket, egennavn, i bergen, innmarka, insektet, krateret, kålormen, lydriket, lyngheia, maggoten, nasjonen, paloloen, polderen, regionen, rismarka, sangeren, skrabben, stemplet, tegninga, utmarken, utslåtte, valutaen, vinmarka, våtmarka, ødemarka

9 bokstaver:

agnmakken, agnmarken, barmarken, etternavn, flatormen, fornavnet, frilandet, innmarken, jaktmarka, kålmarken, leddormen, lyngheien, myntfoten, målenheta, provinsen, rismarken, rundormen, salgssted, slagmarka, stempelet, tegningen, terrenget, utslåtten, villmarka, vinmarken, våtmarken, ødemarken

10 bokstaver:

beitemarka, brakkmarka, døpenavnet, egennavnet, fastlandet, grassletta, gressletta, jaktmarken, jordbotnen, jordbunnen, kjølmarken, kjøpstemne, kjøpstevne, kornåkeren, landskapet, leddmarken, maisåkeren, myntenheta, måleenheta, målenheten, parasitten, sangerinna, slagmarken, slektsnavn, stubbmarka, vektenheta, villmarken, åkerlappen, åkerteigen

11 bokstaver:

anglemakken, anglemarken, beitelandet, beitemakken, beitemarken, bendelormen, bondelandet, brakkmarken, børsteormen, familienavn, fjæremakken, fjæremarken, fjøremakken, fjøremarken, grassletten, gressletten, grønnsværet, guttenavnet, jordsmonnet, jordstykket, kjøpestevne, landområdet, mannsnavnet, meitemakken, meitemarken, myntenheten, måleenheten, potetlandet, sangerinnen, setervollen, stubbmarken, territoriet, vei i norge, vektenheten

12 bokstaver:

beiteområdet, blomsterenga, gate i norge, grenselandet, kjennemerket, kulturbeitet, personnavnet, plantefeltet, skjellsordet, sommerbeitet, steppelandet, vei i bergen

13 bokstaver:

blomsterengen, jordoverflata, verdibegrepet

14 bokstaver:

jordoverflaten

Legg igjen en kommentar