Kryssordbok – Synonym til Nag i kryssord

Sitat:

Og i disse tider oppstår kvinnens hemmelige nag til mannen.
Kilde:Sigurd Hoel: En dag i oktober, 1931, s.169

Viser 99 synonymer til Nag som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ir

3 bokstaver:

age, agg, ets, hat, hut, mas, nid, pik, pin, tær, ulm, uro

4 bokstaver:

gnag, gnål, grav, kval, nagg, pikk, pine, plag, roer, tvil, tyng

5 bokstaver:

anger, avind, avsky, avund, engst, fetet, frykt, harme, ovund, plage, smert, trykk

6 bokstaver:

anfekt, avsmak, bedrøv, besvær, eroder, illhug, kvaler, kvalme, mishag, sjener, uvilje

7 bokstaver:

følelse, gnaging, hvil på, irriter, rasehat, sjalusi, uviljer

8 bokstaver:

antipati, aversjon, motvilje, vemmelse

9 bokstaver:

angermann, avindsyke, avundsyke, bitterhet, fiendskap, forurolig, gremmelse, hjertenag, motviljer, sjelekval, skinnsyke, skuffelse, svartsyke

10 bokstaver:

anfektelse, animositet, avindsjuke, avundsjuke, gjør vondt, gremmelser, misunnelse, norsk roer, skinnsjuke, skuffelser, svartsjuke

11 bokstaver:

antagonisme, bitterheter, forbitrelse, samvettsuro, sjelekvaler, vemmelseage

12 bokstaver:

forbitrelser, horn i siden, ressentiment, sjalusidrama, uro i sinnet

13 bokstaver:

hvil tungt på

14 bokstaver:

skamrødmeårsak

15 bokstaver:

et horn i siden

16 bokstaver:

samvittighetsnag

19 bokstaver:

samvittighetskvaler

22 bokstaver:

ha et horn i siden til

Legg igjen en kommentar