Kryssordbok – Synonym til Noterte i kryssord

Sitat:

Jeg noterte meg at finnmarkingene måtte være en usedvanlig fatalistisk rase.
Kilde:Inger Hagerup: Det kommer en pike gående, 1989, s.154

Viser 74 synonymer til Noterte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

ensa

5 bokstaver:

enset, enste, huska, merka, rabla, skrev

6 bokstaver:

ensede, ensete, husket, merket, opptok, rablet, skreiv

7 bokstaver:

anførte, antegna, avmerka, avsatte, bemerka, erindra, huskede, huskene, huskete, merkede, merkene, merkete, rablede, rablete, skrevne, tok inn, tok opp

8 bokstaver:

anmerket, antegnet, avmerket, bemerket, bokførte, erindret, innførte, kom i hu, markerte, nedskrev, nedtegna, oppfatta, oppførte, oppskrev, opptatte, opptegna, påtegnet, signerte

9 bokstaver:

antegnede, antegnete, avmerkete, bemerkede, bemerkete, erindrete, fastsatte, førte inn, førte opp, merka seg, nedtegnet, oppfattet, oppskreiv, opptegnet, skrev ned, skrev opp

10 bokstaver:

merket seg, nedtegnete, oppfattede, oppfattete, opptegnete, skreiv ned, skreiv opp

11 bokstaver:

noterte seg, registrerte

Legg igjen en kommentar