Kryssordbok – Synonym til Refs i kryssord

Sitat:

Eminem har i ettertid fått mye refs for dette.
Kilde:Wikipedia

Viser 73 synonymer til Refs som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ag

3 bokstaver:

ank, egl

4 bokstaver:

bank, dadl, egle, klag, pisk, pryl, tukt

5 bokstaver:

dadle, kjeft, kjekl, påtal, trett

6 bokstaver:

anklag, anmerk, fordøm, kjekle, klandr, krangl, preken, skjenn, straff, strekk

7 bokstaver:

bebreid, klandre, korreks, krangle, kritikk, lastord, leksjon, medfart, overfus, skraper

8 bokstaver:

ank over, avstraff, dragelse, gi kjeft, hudflett, kritiser, kveruler, overhøvl, refselse, tilsnakk, tuktelse

9 bokstaver:

formaning, klag over, lærepenge, overhøvle, påpakning

10 bokstaver:

gi korreks, irettesett, overhaling, represalie, reprimande, straffedom, ta i skole

11 bokstaver:

bebreidelse, fordømmelse, hudfletting, les teksten, oppstrammer, overhøvling, skyllebøtte, utskjelling

12 bokstaver:

avstraffelse, gardinpreken, gi en skrape, tilsnakkelse

13 bokstaver:

skjennepreken

14 bokstaver:

irettesettelse

20 bokstaver:

disiplineringsmetode

Legg igjen en kommentar