Kryssordbok – Synonym til Reparert i kryssord

Sitat:

Alle klær ble stoppet og reparert i løpet av den ukentlige sesjonen.
Kilde:Maeve Binchy: Ildfluesommer, 1987, s.286

Viser 92 synonymer til Reparert som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

bodd, budd, bøtt, fylt, lega, legt, lima, limt, sala, salt, sydd, såla, sålt, vølt

5 bokstaver:

fiksa, fylla, lappa, leget, limet, mekka, ordna, pussa, retta, salet, stelt, sålet, tetta

6 bokstaver:

fikset, flikka, fornya, fyllet, lappet, mekket, omvølt, ordnet, pusset, rettet, sjekka, skrudd, stoppa, tettet, utført

7 bokstaver:

flikket, fornyet, justert, oppfylt, sjekket, stoppet, utbedra, utrusta

8 bokstaver:

erstatta, forbedra, førebudd, innretta, kjølhala, kjølhalt, oppretta, overhala, overhalt, renovert, rådd bot, supplert, utbedret, utrustet

9 bokstaver:

doktorert, erstattet, ettersett, fikset på, forbedret, forberedt, godtgjort, innrettet, iverksatt, kjølhalet, lappet på, opprettet, overhalet, rettet på

10 bokstaver:

fikset opp, fylt igjen, istandsatt, pusset opp, restaurert, restituert

11 bokstaver:

kontrollert, sydd sammen

12 bokstaver:

gjenoppretta, implementert, rehabilitert, satt i stand, vedlikeholdt

13 bokstaver:

gjenopprettet

Legg igjen en kommentar