Kryssordbok – Synonym til Styreform i kryssord

Sitat:

Parlamentarisme er en politisk styreform som innebærer at det er parlamentet som avgjør hvilken regjering som skal lede den utøvende makt.
Kilde:Wikipedia

Viser 56 synonymer til Styreform som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

6 bokstaver:

anarki, diarki, emirat, regime

7 bokstaver:

autarki, despoti, kalifat, monarki, triarki

8 bokstaver:

diktatur, enevelde, grunnlov, heptarki, oligarki, sultanat, teokrati, tetrarki

9 bokstaver:

autokrati, demokrati, oklokrati, republikk, styremåte, styresett, timokrati, tsardømme, tsarvelde

10 bokstaver:

adelsvelde, forfatning, fyrstedøme, jarledømme, kommunisme, kongedømme, plutokrati, sosialisme, teknokrati

11 bokstaver:

aristokrati, federalisme, fyrstedømme, føderalisme, keiserdømme, meritokrati, oberstjunta, sentralisme, statssystem, sultandømme

12 bokstaver:

ettpartistat, gerontokrati, konstitusjon, paternalisme, samfunnsform, statsordning, styringsform, tomannsstyre, tomannsvelde

13 bokstaver:

autoritarisme

15 bokstaver:

parlamentarisme

Legg igjen en kommentar