Kryssordbok – Synonym til Vektene i kryssord

Sitat:

De ulike vektene har fargekoder: Vektstangen for herrer veier 20 kg.
Kilde:Wikipedia

Viser 178 synonymer til Vektene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

matt, måla, sakk, taka, verd, våga

5 bokstaver:

fynda, g-ene, gramt, grepa, kiloa, korna, lodda, masse, punda, rangt, rodde, roene, rørne, sekla, søkka, søkte, t-ene, taset, tonna, verda

6 bokstaver:

alvora, børene, frelst, gramma, iverne, ivrene, målene, pressa, purret, sporet, søkkte, takene, tasete, trykka, unsene, vågene

7 bokstaver:

animert, byrdene, fartene, futtene, fyndene, føyelig, grepene, kiloene, kornene, loddene, lystene, maktene, markene, massene, merkene, omvendt, ouncene, pundene, rangene, seklene, stovene, stressa, søkkene, taraene, tonnene, verdene, vinglet

8 bokstaver:

alvorene, apparata, bismerne, drammene, grammene, hobbyene, karatene, klemmene, kløktene, kreftene, kvintene, lettrørt, manetene, overtaka, pressene, skalaene, sportene, trykkene, tyngdene, vektmåla, verdiene

9 bokstaver:

balansene, bløtaktig, manualene, megatonna, pasjonene, pointerne, pondusene, spenstene, stressene

10 bokstaver:

apparatene, ballastene, bilvektene, desigramma, fatningene, fattingene, kilogramma, medgjørlig, overtakene, påvirkelig, salvelsene, underdanig, vektmålene

11 bokstaver:

akseltrykka, badevektene, betoningene, centigramma, egenvektene, ettertrykka, instrumenta, interessene, megatonnene, milligramma, overvektene, relevansene, skålvektene, unnfallende, vankelmodig, vektskålene

12 bokstaver:

autoritetene, betydningene, deplasementa, desigrammene, kilogrammene, kjepphestene, lidenskapene, myndighetene, måleapparata, måleredskapa, nettovektene, rekkeviddene, vektenhetene, vektighetene, vektstengene, verdighetene, viktighetene

13 bokstaver:

akseltrykkene, aktualitetene, beherskelsene, belastningene, centigrammene, ettertrykkene, innretningene, instrumentene, intensitetene, kroppsvektene, milligrammene, primstavmerka, registertonna, slaktevektene

14 bokstaver:

deplasementene, gravitasjonene, handelsvektene, lettpåvirkelig, måleapparatene, måleredskapene, spenstighetene, tyngdekreftene

15 bokstaver:

apotekervektene, begjærlighetene, eierinteressene, måleinstrumenta, primstavmerkene, registertonnene

16 bokstaver:

høgtidelighetene, høytidelighetene

17 bokstaver:

måleinstrumentene, selvbeherskelsene, sjølbeherskelsene

Legg igjen en kommentar