Kryssordbok – Synonym til Arbeider i kryssord

Sitat:

For å få mest mulig fred og konsentrasjon snur hun døgnet rundt, sover om dagen og arbeider om natten.
Kilde:Tove Nilsen: Amazonas Pornografen, 2000, s.74

Ordfakta:

Arbeider er 8 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp arbeider i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Medarbeider, fagarbeider

Viser 366 synonymer til Arbeider som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bie, dyr, fag, syr

4 bokstaver:

aser, brød, iser, jern, kuli, mann, maur, opus, peon, smir, syer, tokt, verk, verv

5 bokstaver:

baker, bøker, elger, etser, evler, filer, ideer, ivrer, knekt, kokke, lager, maser, murer, onner, opera, paria, pæler, saker, slave, slusk, stell, strir, stuer, svenn, tar i, turer, varer, vever, yrker, yster, ærend

6 bokstaver:

ansatt, arbeid, bakser, byrder, danner, dyrker, erverv, fatter, fløter, freser, gruser, insekt, jobber, kamper, knoger, knuser, kulier, løskar, montør, nåtler, otolog, perser, person, poster, rallar, reiser, roller, script, setter, sjauer, skaper, skrift, skript, slaver, sliter, statar, stuver, sysler, tjener, tokter, træler, tyende, verker, virker, zoolog, økolog

7 bokstaver:

agronom, dekupør, drogist, embeter, employe, fagmann, fagsjef, fløyter, frukter, hersker, hunndyr, innerst, kjemper, klemmer, kreerer, kryster, lauskar, leiekar, onnekar, oppdrag, presser, produkt, program, påslåer, sjeider, snekker, snekrer, starver, statare, strever, strider, studier, sveiser, svetter, syerske, treller, trykker, typolog, veifant, ytelser, ærender

8 bokstaver:

agiterer, akvanaut, arborist, badelege, baltolog, bankmann, bedriver, bransjer, dronemor, emploier, fabrikat, fungerer, geometer, gjør noe, gjøremål, grisette, har fore, husstell, hydrolog, håndverk, høkerske, iktyolog, kasserer, keltolog, limnolog, mannskap, molettør, neurolog, nevrolog, operatør, oppgaver, pasifist, plundrer, proletar, resultat, sekretær, skjefter, skrifter, spaltist, vegslusk, veislusk, åndsverk

9 bokstaver:

annenkokk, behandler, bestiller, botaniker, columnist, daglønner, dendrolog, entomolog, fagperson, fagutøver, fjøsbonde, gatefeier, germanist, grillkokk, gårdsgutt, husøkonom, hydrograf, ichtyolog, jobbinger, kaisjauer, kartograf, kjemigraf, klientell, kokkekone, koldtkokk, kryptolog, kullemper, kunstverk, landmåler, messekokk, onnehjelp, overkokke, praksiser, produkter, renovatør, roughneck, scenograf, scientist, seismolog, selgerske, skattefut, skattyter, slåttekar, stallgutt, stolmaker, såpekoker, såpesyder, søkninger, tilvirker, tjenester, utearbeid, varmtkokk, vegarbeid, veiarbeid, venerolog, våpensmed, yrkesmann

10 bokstaver:

allergolog, analytiker, annenkokke, arbeidskar, bakstekone, bearbeider, bibliograf, boktrykker, butikksjef, byggmester, børsemaker, bøssemaker, diettkokke, driver med, elektriker, er virksom, fabrikater, funksjonær, geskjefter, gjerninger, grillkokke, gruveslusk, gårdshjelp, handlinger, handverker, herpetolog, hesteviter, hotellkokk, håndverker, informator, klimatolog, koldjomfru, koldtkokke, kremmerske, kurbadlege, lønnsslave, lønnstager, lønnstaker, markarbeid, messekokke, misjonerer, negerkokke, nøkkelsmed, omarbeider, oversøster, poledanser, produserer, programmer, propagerer, pusler med, rekefisker, reketråler, resultater, ryddehjelp, røykdykker, scriptgirl, skattefogd, skatteyter, stillinger, talassolog, travtrener, treekspert, truckfører, tømmermann, ukependler, utarbeider, varmtkokke, åndsverker

11 bokstaver:

anleggskokk, ansettelser, arbeider på, arbeiderske, arbeidsfolk, arbeidsmann, arbeidsmaur, bakteriolog, butikkhjelp, butikkleder, dagarbeider, epidemiolog, ertssjeider, fagarbeider, ferdigmaker, fløterkokke, forarbeider, foretar seg, frambringer, frembringer, førstekokke, geriatriker, havnesjauer, herrefrisør, hestetrener, hjelpekokke, hotellkokke, idrettslege, intraprenør, klienteller, kontorrotte, kunstverker, leksikograf, lofotfisker, løsarbeider, matlagerske, medarbeider, motarbeider, operasjoner, opparbeider, orientalist, praktiserer, rallarkokke, samarbeider, sauberknekt, script-girl, sigarlegger, sildefisker, sjukepleier, sommervikar, steinpukker, steller med, travelheter, valgekspert, vannforsker, vassforsker, vegarbeider, veiarbeider, vernepleier, yrkeskvinne, yrkessjåfør, yrkesutøver, åndsprodukt

Legg igjen en kommentar