Kryssordbok – Synonym til Avgrenset i kryssord

Sitat:

Fauna (av latin) betegner dyrelivet som forekommer i et avgrenset område (og/eller i en avgrenset geologisk periode).
Kilde:Wikipedia

Viser 82 synonymer til Avgrenset som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

låst, omga

5 bokstaver:

kanta, lokal, omgav, skilt, trang

6 bokstaver:

avdelt, bunden, bundet, delvis, kantet, lokalt, lukket, løsrev, målbar, omgitt, skilte, snever, stengt

7 bokstaver:

bestemt, diskret, endelig, ensidig, fastslo, fiksert, forbudt, innbygd, isolert, løsreiv, målbart, oppløst, snevert, sperret

8 bokstaver:

absolutt, avgrensa, avstengt, begrensa, bestemte, blokkert, definert, fastlagt, fastsatt, fikserte, flankert, innebygd, innramma, løsreven, løsrevet, omslutta, oppløste, redusert, spesiell

9 bokstaver:

begrenset, bestembar, definerte, fastsatte, fastslått, flankerte, innrammet, innsirkla, lausreven, lausrevet, omsluttet, presisert, punktuell, punktuelt

10 bokstaver:

dissosiert, innelukket, innestengt, inngjerdet, innsirklet, presiserte

11 bokstaver:

barrikadert, dissosierte, innesluttet, innskrenket, veldefinert

13 bokstaver:

utilgjengelig

14 bokstaver:

predeterminert

15 bokstaver:

predeterminerte

21 bokstaver:

utilgjengeligavstengt

Legg igjen en kommentar