Kryssordbok – Synonym til Dokument i kryssord

Sitat:

De hadde i det hele tatt ikke funnet et eneste dokument der Åke Larstams navn sto skrevet.
Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.445

Viser 223 synonymer til Dokument som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

cv

3 bokstaver:

akt, ark, fil

4 bokstaver:

akta, bill, brev, note, pass, side

5 bokstaver:

aksje, bevis, bilag, ebrev, email, epost, papir, sjekk, skriv, visum

6 bokstaver:

aksept, attest, carnet, charta, charte, diplom, e-brev, e-mail, e-post, patent, polise, revers, skjøte, skrift, tratte, veksel

7 bokstaver:

charter, dossier, frikort, garanti, losbrev, rapport, skjøter, tegning, traktat, ukekort

8 bokstaver:

arvepakt, blankett, cirograf, dagskort, diplomer, ektepakt, holograf, kreditiv, lensbrev, lånebrev, nådebrev, patenter, rettsakt, standard, tekstfil, utskrift, vitnemål, vognkort

9 bokstaver:

adelsbrev, aksjebrev, aktstykke, anvisning, arkivalie, chirograf, debenture, eneveksel, fraktbrev, følgebrev, helsekort, kurspapir, laksebrev, laugsskrå, leidebrev, odelsbrev, oljeaksje, reisekort, rulleblad, sakspapir, sirkulære, skinnbrev, skriveakt, skrivelse, skyldbrev, testament, veveordre, vitnebrev

10 bokstaver:

admittatur, akkreditiv, aksisepass, andelsbrev, andragende, arvepakter, attestkopi, avalveksel, avlatsbrev, bankaksept, bankveksel, borgerbrev, certeparti, datamedium, datoveksel, dåpsattest, dødsattest, følgeskriv, gjeldsbrev, klageskriv, kreditiver, legeattest, leveattest, lovhjemmel, mesterbrev, månedskort, ordrepapir, pakkseddel, patentbrev, permseddel, permsøknad, politipass, reisebevis, reiseliste, reisesjekk, rentebevis, rettspapir, sendeskriv, sertifikat, sikttratte, skattekort, skiftebrev, skipsaksje, skipspapir, skipsrulle, statspapir, svennebrev, sykeattest, sykeseddel, sykmelding, synsattest, testamente, tiggerbrev, verdipapir, vitnesbyrd

11 bokstaver:

adkomstbrev, andelsbevis, avisoveksel, følgeseddel, innkallelse, kaskopolise, kildeskrift, rekvisisjon, siktsveksel, sjøfartsbok

12 bokstaver:

aide-mémoire, avistaveksel, boardingpass, ferdigattest, garantibevis, giroblankett, handelspapir, hjemmelsbrev, leiekontrakt, overenskomst, passerseddel, presisveksel, saksdokument, skifteattest, skriftstykke, tjenestepass, tolldokument, vigselattest

13 bokstaver:

fraktdokument, fredsslutning, pergamentrull, selvangivelse, vielsesattest, vigselsattest

14 bokstaver:

anbudsdokument, halvårsrapport, kunnskapskilde, lagringsmedium

15 bokstaver:

regnearkdokumet, skrivakkreditiv, tilbudsdokument

16 bokstaver:

andelsobligasjon, eksamensvitnemål, elektronisk post, ettersiktsveksel, forretningspapir, forsikringsbevis, føderådskontrakt, hjemmelsdokument, ihendehaverpapir, offshorekontrakt, ordrebekreftelse, oversiktsrapport, stortingsmelding, tollpasserseddel

17 bokstaver:

forsikringspolise, godkjenningsbevis, havnesikringsplan, opprinnelsesbevis, taushetserklæring, tinglysingsattest

18 bokstaver:

offentlighetsloven, ombordstigingskort, skadesløserklæring

19 bokstaver:

ombordstigningskort

20 bokstaver:

identifikasjonspapir, tiltredelsesdokument

21 bokstaver:

ihendehaverobligasjon, livsforsikringspolise

22 bokstaver:

brannforsikringspolise

23 bokstaver:

akkomodasjonsobligasjon, matrikuleringsprotokoll, registreringsforretning, sjødyktighetssertifikat, tilbakekallingskreditiv

24 bokstaver:

gjennomgangskonnossement

Legg igjen en kommentar