Kryssordbok – Synonym til Eng i kryssord

Sitat:

Ett svensk og ett eng elsk forlag, Bonniers og Collins, støttet prosjektet fra starten.
Kilde:Svensson, Grant, Mullarney og Zetterströml: Gyldendals store fugleguide, 1999, s.4

Viser 119 synonymer til Eng som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

, en, lo, mo

3 bokstaver:

adj, fet, tøe

4 bokstaver:

aker, ekre, felt, flat, jord, land, mark, navn, skau, skog, smal, snau, trad, vang, voll, åker

5 bokstaver:

areal, bakke, beite, flate, gress, grunn, intim, jorde, lende, liten, løkke, nyeng, platå, trang, vidde

6 bokstaver:

adverb, beitet, biotop, område, slette, slåtte, snever, tøeeng, utmark

7 bokstaver:

eksåker, engelsk, engteig, innmark, parsell, skaueng, skogeng, terreng, tøemark, villeng

8 bokstaver:

adjektiv, egennavn, eks åker, grasmark, grasvoll, gresseng, innsnørt, iso-kode, jordlapp

9 bokstaver:

begrenset, beiteland, beitemark, engstykke, etternavn, fortrolig, gressmark, gressvoll, grønnsvær, kløvereng, setervoll, trangsynt, vekststed, voksested, åkerareal, økosystem

10 bokstaver:

gressjorde, innsnevret, jordstykke, kløvermark, kløvervoll, landstykke, meteorolog, plantefelt, slektsnavn

11 bokstaver:

beiteområde, blomstereng, familienavn, grøntområde, kulturbeite, pløyd areal, sammenklemt, sammenpakka, stykke jord, tulipanmark, tulipanåker

12 bokstaver:

billedhugger, grønt område, sammenpakket, sammenpressa, sammentrengt

13 bokstaver:

innhegnet eng, landskapsform, sammenpresset

14 bokstaver:

friluftsområde, jordbruksareal

15 bokstaver:

gressgrodd mark, statsmeteorolog

17 bokstaver:

eng på åkerstykke

18 bokstaver:

iso-kode for språk

21 bokstaver:

norsk statsmeteorolog, sted hvor kuer beiter

22 bokstaver:

arbeiderpartipolitiker

Legg igjen en kommentar