Kryssordbok – Synonym til Felte i kryssord

Sitat:

Hele vinteren og våren felte de trær for å bygge seg et lite hus.
Kilde:Olga Th. Heitmann: Steingjerder, 2000, s.134

Viser 365 synonymer til Felte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

for, loa, åta

4 bokstaver:

avga, avsa, duna, fara, hang, hogg, hugg, knep, kona, kåra, loet, maka, make, muta, myta, nett, rusa, røta, saga, skar, tana, viva, øksa

5 bokstaver:

avgav, bussa, donte, dunet, dunte, farte, garna, grava, hekta, hjona, hogde, hugde, hugga, kappa, kasta, kneip, knepa, konet, kutta, kåret, loede, loete, maket, makte, mutet, myrda, mytet, mytte, navna, nedla, netta, ruset, ruste, røyta, sagde, saget, skjøt, skøyt, snara, tanet, tante, veida, velta, verba, åtene, ødela, økset

6 bokstaver:

avliva, busset, donene, drepte, drukna, dunede, dunete, farene, gildra, glefsa, hektet, hengte, hogget, hugget, kappet, kastet, klemte, kløvde, knepne, knuste, konene, konete, kuttet, kverka, kårede, kårene, kårete, lynsja, makede, makene, makete, mutede, mutene, mutete, myrdet, mytede, mytene, mytete, rusede, rusene, rusete, røtene, røytet, sagede, sagete, skutte, skårne, slakta, snaret, spinna, styrta, tanede, tanene, tanete, tegene, utgjøt, veidde, veidet, veltet, vivene, øksede, øksete, øydela

7 bokstaver:

avgitte, avlivet, avsagte, avvirka, beseira, bussede, bussene, bussete, bygdene, druknet, fedrene, garnene, gildret, glefset, glefste, gravene, hektede, hektene, hektete, hjonene, hoggede, hoggete, huggede, huggete, kappede, kappene, kappete, kastede, kastene, kastete, kløyvde, knepene, knipene, krisene, kuttede, kuttene, kuttete, kverket, listene, lynsjet, mennene, myrdede, myrdete, navnene, nettene, røytede, røytete, saga av, saksene, skar av, skjekta, slaktet, snarede, snarene, snarete, stedene, styrtet, teinene, utgytte, veidede, veidene, veidete, veltede, veltene, veltete, vennene, verbene

8 bokstaver:

avlivede, avlivete, avvirket, bakholda, beseiret, brødrene, druknede, druknete, forgifta, forkynte, forpurra, gemalene, gildrede, gildrene, gildrete, glefsede, glefsene, glefsete, gleksene, henretta, klemmene, kløyvene, kutta av, kverkede, kverkene, kverkete, kvinnene, lynsjede, lynsjete, makkerne, nedlagte, omstyrta, overvant, sagde av, saget av, skjektet, skjærene, skøt ned, slaktede, slaktete, spinnene, spolerte, styrtede, styrtete, ødelagte

9 bokstaver:

avvirkede, avvirkete, beseirede, beseirete, egennavna, felte dom, forgiftet, forpurret, henrettet, hjelperne, hogde ned, hustruene, knipetaka, kollegene, kompisene, kullkasta, kuttet av, medeierne, nettverka, omstyrtet, overvunne, partnerne, personene, saga over, skar over, skaut ned, skjektede, skjektete, skjøt ned, øydelagte

10 bokstaver:

attrappene, avskjediga, bakholdene, ekspederte, ektemakene, etternavna, fagfellene, fallemmene, flettverka, forgiftede, forgiftete, forpurrede, forpurrete, henrettede, henrettete, husbondene, husfedrene, kameratene, kollegaene, kullkastet, ledsagerne, likviderte, lokkemidla, nettingene, omstyrtede, omstyrtete, sagde over, saget over, selvskudda, stedsnavna, ulvestuene

11 bokstaver:

avskjediget, dyregravene, egennavnene, ektefellene, ektemennene, fallgravene, fallgruvene, fletningene, kampfellene, knipetakene, kullkastede, kullkastete, massakrerte, medsøstrene, musefellene, nettverkene, reingravene, revesaksene, slektsnavna, tankgravene, åndsfellene

12 bokstaver:

avskjedigede, avskjedigete, avvirka skog, detroniserte, etternavnene, familienavna, flettverkene, forkynte dom, lagsmedlemma, lokkemidlene, medhjelperne, reisefellene, rennesnarene, rottefellene, selvskuddene, stedsnavnene, tanksfellene

13 bokstaver:

bjørnegravene, blodsbrødrene, bundsforvandt, følgesvennene, hjertevennene, innretningene, kallsbrødrene, kompanjongene, lagkameratene, prinsgemalene, sammensvorent, slektsnavnene, stallbrødrene, turkameratene, ulykkespunkta, våpenbrødrene, yrkesbrødrene, yrkeskvinnene

Legg igjen en kommentar