Kryssordbok – Synonym til Greide i kryssord

Sitat:

Gudskjelov at de greide å være tålmodige den gangen, både hun og Ragnhild.
Kilde:Margaret Skjelbred: Vildresinn, 1998, s.154

Ordfakta:

Greide er 6 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp greide i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Klarte, apparatene

Viser 356 synonymer til Greide som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

led, lei, nåa, sto, tok, yta

4 bokstaver:

dona, døya, emna, evna, gadd, laga, leda, lova, orka, rakk, reda, rede, rene, sela, stod, vann, vant, ytet, ytte

5 bokstaver:

besto, dugde, døyde, døyet, emnet, evnet, fiksa, fiska, gidne, grepa, holdt, klara, kunne, lagde, laget, ledet, letta, lidde, lidte, lovde, lovet, lovte, løste, makta, nemma, nenna, nente, nyssa, nådde, nåene, ordna, orket, passa, passe, pynta, rakte, redde, redet, reide, rekka, rekte, rukne, rydda, selte, skapa, styra, takla, tatte, tinga, tålte, utsto, vetta, vinte, vunne, ytede, ytene, ytete

6 bokstaver:

begikk, bestod, donene, døyede, døyete, emnede, emnene, emnete, evnede, evnene, evnete, fikset, fisket, flidde, gjetta, gjorde, gjorte, glatta, gredde, holdte, kjekka, kjemma, kjemte, klaret, klarte, lagede, lagete, ledede, ledene, ledete, legema, lettet, lovede, lovene, lovete, lykkes, lyktes, løsøra, løyste, maktet, mestra, nennet, ordnet, orkede, orkete, passet, pyntet, redede, redene, redete, rekket, rekkte, renska, ryddet, sakene, selene, skaffa, skværa, snella, snilla, sporty, stella, styret, styrte, ståene, ståtte, svelga, taklet, utstod

7 bokstaver:

avvikla, begåtte, beseira, besørga, betvang, fiksede, fiksete, fiskede, fiskene, fiskete, foretok, gjettet, glattet, kjekket, kjemmet, klarede, klarene, klarete, kunnete, lettede, lettene, lettete, maktede, maktete, mestret, nemmene, nennede, nennete, nyssene, objekta, ordnede, ordnete, overkom, passede, passete, pyntede, pyntete, rekkede, rekkene, rekkete, rensket, ryddede, ryddene, ryddete, røktete, sanerte, sansene, skaffet, skapene, skværet, skværte, snellet, sto for, streita, styrede, styrene, styrete, svelget, taklede, taklete, tingene, trøytte, utførte, utholdt, utretta, utvirka, vettene, vinnene

8 bokstaver:

affærene, apparata, avviklet, beherska, beseiret, bestilte, beståtte, besørget, dingsene, elementa, fikk til, formådde, gjerdene, gjettede, gjettete, glattede, glattene, glattete, holdt ut, kjekkede, kjekkete, kjemmede, kjemmene, kjemmete, klarerte, legemene, likendes, løsørene, mestrede, mestrete, opplevde, oppnådde, ordenene, overvant, planerte, renskede, renskete, skaffede, skaffete, skikkene, skværede, skværete, snellede, snellene, snellete, snillene, standene, stellene, stendene, stod for, streitet, svelgede, svelgete, trimmene, utholdte, utrettet, utståtte, utvirket, vitenene

9 bokstaver:

artiklene, avviklede, avviklete, behersket, beseirede, beseirete, besørgede, besørgete, betvungne, effektene, fasongene, foretatte, habenguta, innblikka, klara med, klara seg, objektene, oppklarte, ordna med, ordna opp, overkomne, overvunne, presterte, remediene, rådde med, spørsmåla, streitede, streitete, sørga for, utrettede, utrettete, utvirkede, utvirkete, åpenbarte

10 bokstaver:

apparatene, beherskede, beherskete, beskjedene, eiendelene, ekspederte, elementene, fant ut av, greide med, greide seg, historiene, innlysende, innsiktene, kjennskapa, kjente til, klaret med, klaret seg, klarte med, klarte seg, lyktes med, ordnet med, ordnet opp, ordningene, peilingene, renska opp, sørgde for, sørget for, tingestene, tok seg av

11 bokstaver:

foranstalta, foretok seg, forstandene, gjennomgikk, habengutene, hesteselene, innblikkene, instrumenta, kunnskapene, mekanismene, rensket opp, spørsmålene, suppedasene, tilstandene, var god for

Legg igjen en kommentar