Kryssordbok – Synonym til Hellige i kryssord

Sitat:

Islam fikk sine hellige steder med byer som Mekka, Medina, Jerusalem og Bag dad.
Kilde:Jostein Gaarder: Sofies Verden, 1991, s.175

Viser 116 synonymer til Hellige som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ve

3 bokstaver:

dyr, oss, vie, æra

4 bokstaver:

dyre, tabu, veen, veer, veet, æren, ærer

5 bokstaver:

dyret, jøden, jøder, nonna, paven, paver, sankt, vakta, vakte

6 bokstaver:

fromme, innvie, munken, munker, nonnen, nonner, salige, sankta, signet, tabuer, tabuet, vakten, vakter, vigsle

7 bokstaver:

frelste, klerken, klerker, kristne, presten, prester, sakrale, signede, troende

8 bokstaver:

adjektiv, devotere, dyrebare, gudelige, gudgitte, gudsbarn, helgenen, helgener, numinøse, omvendte, ordinere, pastoren, pastorer, signeter, signetet, stilarta, syndfrie, velsigne

9 bokstaver:

himmelske, kirkelige, klerikale, kostelige, mystikere, nyfrelste, opphøyede, opphøyete, prestevie, religiøse, stilarten, stilarter, syndefrie, ukrenkede, ukrenkete, ærverdige

10 bokstaver:

adjektiver, adjektivet, gudsbarnet, inaugurere, katolikken, katolikker, konsekrere, kristelige, mystikeren, mystikerer, tilhengere, ubrytelige

11 bokstaver:

fredhellige, gudfryktige, gudhengivne, høgtidelige, høytidelige, paradisiske, pietistiske, sakrosankte, tabubelagte, tilhengeren, tilhengerer, ukrenkelige

12 bokstaver:

dominikanere, gjøre hellig, guddommelige, overjordiske, protestanten, protestanter, sakramentale

13 bokstaver:

dominikaneren, dominikanerer, kirkegjengere, overnaturlige

14 bokstaver:

kirkegjengeren, kirkegjengerer, uforkrenkelige

Legg igjen en kommentar