Kryssordbok – Synonym til Henimot i kryssord

Sitat:

I så fall er mannens groveste, råeste kynismer og mest svinske historier henimot slutten av de såkalte herreselskaper ingen ting mot det.
Kilde:Sigurd Hoel: En dag i oktober, 1931, s.130

Viser 44 synonymer til Henimot som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ad, ca, en, åt

3 bokstaver:

mot, nær, til

4 bokstaver:

anti, imot, prep

5 bokstaver:

anti-, cirka, henad, innpå, prep., rundt, uenig

6 bokstaver:

contra, ganske, henved, kontra, nesten, nærere, om lag, opptil, uenige, versus

7 bokstaver:

kontra-, nærmere, omkring, omtrent, uenig i

8 bokstaver:

bortimot

9 bokstaver:

noenlunde, tilnærmet

10 bokstaver:

anslagsvis, ikke fullt, på god vei

11 bokstaver:

preposisjon, rundt regna

12 bokstaver:

i retning av

13 bokstaver:

i nærheten av

14 bokstaver:

approksimativt

19 bokstaver:

tilnærmetanslagsvis

Legg igjen en kommentar